Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárske neurovedy

Lekárske neurovedy

Lekárske neurovedy sú mladou, ale veľmi intenzívne sa rozvíjajúcou interprofesijnou vednou disciplínou, ktorá skúma štruktúry a funkcie ľudského mozgu a nervového systému.

Učebný text bude slúžiť študentom lekárskych neurovied, ktoré LF UK akreditovala ako tretí stupeň vysokoškolského štúdia v nadväznosti na riešenie a výsledky spomínaného interdisciplinárneho projektu.


Neurovedný výskum stavia na poznatkoch bunkovej a molekulovej biológie, anatómie a fyziológie, na vedách o ľudskom správaní a poznávaní a snaží sa o integrovaný výskum mozgových funkcií z pohľadu teoretických lekárskych disciplín s prepojením na klinickú prax. Práve neurovedy sú tým vedným odborom, kde sa psychológia aj iné spoločenské vedy stretávajú s biológiou a s medicínskymi a farmaceutickými vedami, aby rozšírili naše chápanie vzájomných súvislostí medzi somatickými a psychickými funkciami.

Je priam symbolické, že prvé vydanie tejto vysokoškolskej učebnice dostávajú študenti v roku stého výročia existencie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto jubilejnom roku boli prijatí aj prví študenti v odbore lekárske neurovedy. Tým sa naša fakulta pripojí k ostatným európskym lekárskym vzdelávacím inštitúciám s nádejou na spoluprácu a vytvorenie spoločného študijného programu. Odborníci v teoretických aj klinických disciplínach, ktorí sa na LF UK už dlhé roky venujú neurovedám v rámci interdisciplinárnych vedeckých tém a projektov, sú bezpochyby pripravení podieľať sa na interprofesijnej a internacionálnej spolupráci a stať sa erudovanými a ľudsky hodnotnými školiteľmi prijatých záujemcov.

 

Obsah

1. Všeobecná neuroanatómia
2. Všeobecná neurohistológia
3. Všeobecná neurofyziológia
4. Vývin nervového systému
5. Senzorický systém
6. Motorický systém
7. Regulačné systémy
8. Behaviorálne a kognitívne neurovedy
 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Lekárske neurovedy Stiahnuť - Lekárske neurovedyOtvoriť v novom okne - Lekárske neurovedy 22.11.2019 18.31 MB užívateľ na príslušnej fakulte

Kľúčové slová: Neurovedy, neuroanatómia, neurohistológia


autor: Daniela Ostatníková, Ján Bakoš, Karin Gmitterová, David Kachlík, Mária Králová, Boris Mravec, Ján Pečeňák, Peter Valkovič, Ivan Varga | pracovisko: Fyziologický ústav | publikované: 22.11.2019 | posledné úpravy: 22.11.2019
citácia: Ostatníková Daniela, Ján Bakoš, Karin Gmitterová, David Kachlík, Mária Králová, Boris Mravec, Ján Pečeňák, Peter Valkovič, Ivan Varga: Lekárske neurovedy. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 22.11.2019, posledná aktualizácia 22.11.2019 [cit. 2020-01-25] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=344>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme