Webináre z kardiológie

Webová platforma, ktorej cieľom je priblížiť kardiológiu všetkým, ktorí o ňu majú záujem. Napriek veľkému množstvu informácií, ktorými web disponuje, bezplatný prístup ku kvalitnému postgraduálnemu vzdelávaniu v slovenskom jazyku a s možnosťou interaktivity je stále obmedzený. Webimed vznikol, aby túto medzeru vyplnil, a to formou webinárov, webcastov a prednášok určených najmä mladým lekárom, lebo od nich závisí budúcnosť kardiológie na Slovensku.

Niečo z histórie:

Nápad kardiologických webinárov sa vynoril pri jednej z diskusií bývalých predsedov Fóra mladých kardiológov Dr. Katky Cenkerovej, Dr. Ivana Vargu a Dr. Allana Böhma, ktorí sa zamýšľali nad možnosťami osvety mladých kardiológov na Slovensku. Oslovený bol Dr. Peter Michálek ako lekár a zároveň IT odborník, aby po ceste plnej prekážok vznikol kardiologický portál s názvom Webimed, na ktorom bol 23.8.2016 odvysielaný historicky prvý webinár s názvom „Horúce témy v akútnej kardiológii“. Po prvotnom úspechu tejto aktivity sa Webimed naplno rozbehol za podpory farmaceutických firiem a darov jednotlivcov, ako aj vlastných zdrojov zainteresovaných osôb. Hlavným poslaním tohto portálu je sprostredkovať nezávislé poznatky zo súčasnej kardiológie, najmä v oblastiach, ktoré sú zložité, málo známe, alebo tie v ktorých sa robí veľa chýb. Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí doktori, ale vzhľadom na dynamický vývoj kardiológie si na svoje prídu aj starší a skúsení lekári. Webimed zastrešuje Academy – občianske združenie neziskového charakteru so zameraním na vedu, výskum a vzdelávanie. Hlavnými zodpovednými za tento projekt je Dr. Peter Michálek a Dr. Allan Böhm.

Čo je to webinár:

Skratka webinár vznikla spojením pojmu webový seminár. Je to interaktívna forma online komunikácie, ktorá prebieha prostredníctvom internetového pripojenia. Užívateľ nepotrebuje nijaký špeciálny hardware ani software, na pripojenie stačí len webový prehliadač a internet. Webinár je optimálnou formou vzdelávania, kedy užívateľ sleduje „live“ video-prednášku na danú tému s možnosťou zasielania písomných otázok prednášajúcim, ako aj odpovedania na otázky prednášajúcich formou hlasovania, a to všetko z pohodlia svojho domova.

 

NA TOMTO PORTÁLI SA VYSIELAJÚ TIETO HLAVNÉ TYPY WEBINÁROV:

Klinický webinár

Tento typ webinárov prináša témy z bežnej klinickej praxe. Prednáška je zvyčajne zložená z teoretického úvodu a praktickej kazuistiky. Cieľom tejto aktivity je nadobudnutie poznatkov ihneď využiteľných v každodennej lekárskej praxi.

Kontrawebinár

Cieľom tohto webinára je prediskutovať určitú kontroverznú tému v kardiológii. Diskutujú dvaja lekári, z ktorých každý zastáva opačný pohľad. V závere sa ukáže, že oba pohľady majú svoje opodstatnenie a závisí na každom lekárovi, pre ktorý sa rozhodne.

„State of the art“ webinár

Toto podujatie je vyhradené pre uznávaného odborníka, ktorý vo svojej prednáške zhrnie súčasné poznatky z oblasti kardiológie na ktorú sa špecializuje.

V.I.T. (very important trials) webinár

Jedná sa o aktivitu, v ktorej sa podrobnejšie zhrnú kľúčové štúdie súčasnosti. Najčastejšie ide o prehľad štúdií nejakého kľúčového kardiologického kongresu. V prednáškach sa často rozoberá aj štatistika, ale zrozumiteľným spôsobom. Cieľom tohto webináru je nie len priblížiť podstatné štúdie ovplyvňujúce každodennú prax, ale aj priblížiť lekárom štatistiku a interpretáciu klinických štúdií.

„Ako na to?“ webinár

V týchto webinároch sa dozviete o aktuálnych klinických postupoch v danej oblasti. Stručne, výstižne a podľa najnovších medzinárodných odporúčaní aplikovaných do reálnej praxe slovenských lekárov.

 

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Webináre z kardiológie 24.7.2019 ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.