Vyšetrovacie metódy v osteológii

Obdobie rokov 2000-2010 bolo nazvané Svetovou Zdravotníckou Organizáciou dekádou kostí a kĺbov. Muskuloskeletálne choroby, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, sú najčastejšou príčinou závažnej dlhotrvajúcej bolesti a fyzickej disability. Za hlavné ochorenia, ktorým sa venovala zvýšená pozornosť, boli vybrané choroby kĺbov - osteoartróza, reumatoidná artritída a osteoporóza.

Až 40 percent žien vo veku nad 50 rokov utrpí osteoporotickú zlomeninu. Osteoporóza je nielen rozšírená choroba, ale má aj závažné následky - úmrtie a dramaticky zhoršená kvalita života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zbytok sa vyhojí úplne a je schopný samostatného života v úplnej kvalite. Zlomenina krčka stehnovej kosti je na 7. mieste najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov v Slovenskej republike. Znalosť vyšetrovacích metód v osteológii je nutnosťou pri stanovení diagnózy osteoporózy a odhade rizika osteoporotickej fraktúry. Cieľom tohto učebného textu bolo poskytnúť študentovi komplexnú informáciu o aktuálnych možnostiach diagnostiky v osteológii, ktorá je novým a rýchlo sa vyvíjajúcim odborom. Veríme, že tento text prinesie študentom dostatok poznatkov a informácii do ďalšej odbornej práce.

 

Osteoporóza – definícia

Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti.
Cieľom diagnostiky v osteológii nie je len zmeranie kostnej denzity, ale komplexné zhodnotenie pevnosti kosti, ktorá je reprezentovaná aj jej kvalitou. Z klinického hľadiska to znamená, že pozornosť je potrebné zamerať viac na individuálne stanovenie rizika fraktúry ako na samotné zmeranie kostnej denzity.
Pevnosť kosti síce veľmi úzko koreluje s jej denzitou, no na riziko zlomeniny vplýva viacero faktorov reprezentujúcich kvalitu kosti. K najvýznamnejším patria mikro a makro architektúra kosti, štruktúra kolagénnej siete a kostnej matrix, rýchlosť kostného obratu a anatomické variácie tvaru jednotlivých kostí. V klinickej praxi sme však odkázaní hlavne na meranie kostnej denzity, hodnotenie kostného obratu a niektorých morfometrických parametrov.
Ostatné parametre kvality kostnej štruktúry síce merať a kvantifikovať v praxi ešte nedokážeme, no vieme ich čiastočne nahradiť správnym zhodnotením rizikových faktorov zlomeniny. Napríklad prekonaná fraktúra pomerne dobre koreluje s nálezom viacerých patologických histologických zmien v kostnom tkanive.
Nakoľko osteoporóza je spravidla dlhé roky asymptomatická, je pri definovaní vysokorizikového pacienta potrebné po jednotlivých rizikových faktoroch aktívne pátrať. Ich prítomnosť nás môže upozorniť na možnosť osteoporózy, a je zároveň dôvodom na ďalšie prešetrovanie. Všeobecne sa dá konštatovať, že zadefinovanie rizikového profilu je základným predpokladom podozrenia z osteoporózy s následným diagnosticko-terapeutickým postupom.
 
 

Obsah

1. Osteoporóza – definícia
2. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta
3. Rizikové faktory osteoporózy
4. Laboratórne vyšetrovacie metódy
5. Vyšetrenie kostnej minerálovej hustoty
6. Ostatné vyšetrovacie metódy

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vyšetrovacie metódy v osteológii 27.3.2019 2.13 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.