Konferencia Mefanet 2018

12. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na témy e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.

Plzeň, 27.– 28.novembra 2018                          

 

Hlavné témy konferencie

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy, výučbové portály,
  • multimediálne a interaktívne učebné pomôcky,
  • moderné didaktické prístupy,
  • simulácie v medicíne.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách aj fakultách nelekárskych zdravotníckych vied
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov
 • Hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov
 • Metodiky pre efektívnu tvorbu a využitie elektronických učebných pomôcok
 • Legislatívne problematika, autorské práva

Už tradične sa bude konferencia venovať aktuálnym trendom vo výučbe medicíny, konkrétne sa jedná o:

 • zapojenie pokročilých prvkov simulačné medicíny do bežnej výučby,
 • moderné metódy pre objektívne hodnotenie vedomostí študentov (OBSE - Objective Structured Clinical Examination).

Konferencia sa koná pod záštitou doc. PaedDr. Ilony Mauritzovej, Ph.D., dekanky Fakulty zdravotníckych štúdií Západočeskej univerzity.

 

Program

 


Video pozvánka

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Predbežný program konferencie Mefanet 2018 31.10.2018 370.07 KB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Konferencia Mefanet 2018 31.10.2018 ktokoľvek