Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Konferencia Mefanet 2018

Konferencia Mefanet 2018

12. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na témy e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.

Plzeň, 27.– 28.novembra 2018                          


 

Hlavné témy konferencie

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy, výučbové portály,
  • multimediálne a interaktívne učebné pomôcky,
  • moderné didaktické prístupy,
  • simulácie v medicíne.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách aj fakultách nelekárskych zdravotníckych vied
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov
 • Hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov
 • Metodiky pre efektívnu tvorbu a využitie elektronických učebných pomôcok
 • Legislatívne problematika, autorské práva

Už tradične sa bude konferencia venovať aktuálnym trendom vo výučbe medicíny, konkrétne sa jedná o:

 • zapojenie pokročilých prvkov simulačné medicíny do bežnej výučby,
 • moderné metódy pre objektívne hodnotenie vedomostí študentov (OBSE - Objective Structured Clinical Examination).

Konferencia sa koná pod záštitou doc. PaedDr. Ilony Mauritzovej, Ph.D., dekanky Fakulty zdravotníckych štúdií Západočeskej univerzity.

 

Program

 


Video pozvánka

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Predbežný program konferencie Mefanet 2018 Stiahnuť - Predbežný program konferencie Mefanet 2018Otvoriť v novom okne - Predbežný program konferencie Mefanet 2018 31.10.2018 370.07 KB ktokoľvek
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Konferencia Mefanet 2018 Prejsť - Konferencia Mefanet 2018Otvoriť v novom okne - Konferencia Mefanet 2018 31.10.2018 ktokoľvek

Kľúčové slová: konferencia, Mefanet

Odbor:

autor: Michal Trnka | pracovisko: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny | publikované: 31.10.2018 | posledné úpravy: 28.10.2019
citácia: Trnka Michal: Konferencia Mefanet 2018. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 31.10.2018, posledná aktualizácia 28.10.2019 [cit. 2019-11-22] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=335>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: