Schválené Edičnou komisiou LFUK

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
prof. MUDr. Boris Mravec
boris.mravec(at)fmed.uniba.sk
Fyziologický ústav
LFUK
Sasinkova 2
Bratislava
LFUK
telefón: +421259357527
adresa: Sasinkova 2
813 72 Bratislava

Nervus vagus

Fyziologické funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb.
Označenie nervus vagus, blúdivý nerv, vychádza z latinského slova vagus. Od tohto slovného základu možno odvodiť aj slovo vague (vágny, nejasný, neurčitý, hmlistý, matný). Tento pojem v minulosti priliehavo vystihoval vedomosti o tomto hlavovom nerve. V poslednom období však došlo k významnému posunu v poznaní funkcií nervus vagus. Asi najväčšiu zásluhu na tom má štúdium mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa signalizácia prenášaná aferentnými a eferentnými dráhami nervus vagus podieľa na neuro-imunitných reguláciách. Modulačné pôsobenie centrálneho nervového systému na činnosť imunitných buniek, ktoré sprostredkováva nervus vagus, zohráva dôležitú úlohu nielen v regulácii fyziologických funkcií organizmu, ale významne sa tento vplyv prejavuje aj počas patologických stavov spojených so zápalom (napr. autoimunitné, kardiovaskulárne, gastrointestinálne, metabolické, onkologické, neurologické a psychiatrické choroby).

Práve výrazný nárast množstva poznatkov o zapojení nervus vagus do regulácie činnosti organizmu nás viedol k príprave publikácie, ktorej cieľom je priblížiť spektrum funkcií, na ktorých sa podieľajú vagové aferentné a eferentné dráhy. Okrem charakterizácie významu prenosu signálov dráhami nervus vagus v regulácii fyziologických funkcií sme sa zamerali aj na popis významu alterácie prenosu signálov týmto hlavovým nervom v etiopatogenéze chorôb periférnych tkanív, ako aj neurologických a psychiatrických chorôb. Viaceré kapitoly sú doplnené aj o informácie o diagnostických a terapeutických možnostiach, vychádzajúcich z najnovších poznatkov o funkciách senzitívnych a motorických dráh nervus vagus.

Fyziologické funkcie nervus vagus

Prečo je nervus vagus taký významný?

Preto, že je najdlhším a najkomplexnejším hlavovým nervom s rozsiahlou inervačnou oblasťou?
Alebo preto, že obsahuje také množstvo motorických a senzitívnych dráh?
Alebo je to podmienené rôznorodosťou receptorov, nachádzajúcich sa na senzitívnych zakončeniach tohto nervu?
Anatomické a fyziologické charakteristiky nervus vagus uvedené v nasledujúcich kapitolách môžu poskytnúť aspoň čiastočnú odpoveď na tieto otázky.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Nervus vagus 27.3.2018 1.76 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť