Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín

Popáleniny patria k najčastejším úrazom. Štatistiky potvrdzujú, že každý rok utrpí popáleninu približne u 1% obyvateľstva. Našťastie prevažná väčšina týchto úrazov je malého rozsahu a okolo polovice z nich ani nevyhľadá lekársku pomoc. Na Slovensku je ročne ošetrených medzi 25 000 až 27 000 úrazov popálením vo všetkých vekových skupinách. Z nich tvoria približne jednu tretinu detskí pacienti. Ročne si hospitalizáciu vyžaduje okolo 2000 postihnutých. Z tohto počtu si okolo 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových centrách.


Poskytnúť prvú pomoc a prvotné ošetrenie by mal vedieť každý lekár. K základným podmienkam na to, aby vedel takúto pomoc poskytnúť správne (tj. lege artis), by malo patriť poznanie základov patofyziológie, diagnostiky, klasifikácie, prvotného ošetrenia a princípov liečenia týchto úrazov. Zároveň sa od každého lekára očakáva, aby vedel správne posúdiť, či je potrebné popálenému poskytnúť ambulantnú liečbu, alebo by mal byť hospitalizovaný. Lekári, ktorí poskytujú popálenému prvotné ošetrenie v nemocnici, by zase mali vedieť správne posúdiť, či postačí hospitalizácia a liečenie popáleniny v miestnych nemocniciach, alebo je nutné pacienta odoslať na špecializované liečenie do popáleninového centra. Aj na odoslanie takéhoto pacienta do centra a spôsob transportu je potrebné dodržať určité zásady.

Účelom tejto publikácie je poskytnúť praktické návody na jednotlivé činnosti, diagnostiku a základné postupy pri prvej pomoci, prvotnom ošetrení, počiatočných liečebných úkonoch, diagnostike a klasifikácii týchto úrazov, z ktorých budú následne vychádzať rozhodnutia lekárov o ďalšom liečení, alebo prevoze postihnutých na špecializované pracoviská.

Publikácia je určená študentom lekárskych fakúlt ako učebná pomôcka k praktickým cvičeniam (stážam) z chirurgie ako aj lekárom v praxi.

 

 • Popáleniny (combustiones), etiológia a charakteristika
 • Patogenéza popálenín
 • Prvá pomoc
 • Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín
 • Prvotné ošetrenie
 • Transport popáleninových úrazov
 • Popáleninová choroba
 • Starostlivosť o pacienta v neodkladnom (šokovom) období
 • Súhrn záverov pre klinickú prax
   

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín Stiahnuť - Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenínOtvoriť v novom okne - Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín 26.3.2018 1.09 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: Popáleniny, prvá pomoc

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Ján Koller | pracovisko: Klinika Popálenín a rekonštrukčnej chirurgie | publikované: 26.3.2018 | posledné úpravy: 26.3.2018
citácia: Koller Ján: Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 26.3.2018, posledná aktualizácia 26.3.2018 [cit. 2019-12-10] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=316>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme