Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh (SNN) je časté, liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k pohybovaniu nohami, ktoré je spôsobené nepríjemnými pocitmi v nohách. Tie sa horšia počas nečinnosti a často negatívne ovplyvňujú spánok. Priamymi dôsledkami SNN sú dyskomfort, poruchy spánku a únava. Tieto negatívne fenomény následne vplývajú na fungovanie pacientov tým, že záporne ovplyvňujú pracovnú výkonnosť, spoločenské aktivity a rodinný život. Prerušovaný spánok a neschopnosť tolerovať sedavé aktivity môžu viesť až k strate zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným konzultáciám lekárov mnohých špecializácií, čo má okrem iného za následok nadmernú a redundandnú finančnú záťaž, ktorá je vynakladaná väčšinou zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Napriek vyššie uvádzaným faktom a konzekvenciám nie je problematika syndrómu nepokojných nôh zaradená v kurikule pregraduálnej prípravy lekárov. Taktiež sa jej v postgraduálnej špecializačnej príprave lekárov prvého kontaktu, ale aj neurológov, internistov, geriatrov, reumatológov, psychiatrov, angiológov, ortopédov a iných špecializácií venuje len marginálna pozornosť.

Predkladaná učebnica je určená nielen študentom lekárskej fakulty ale aj ako nadstavbová literatúra pre postgraduálne a špecializačné štúdium vyššie uvádzaných lekárskych špecializácií.

 

  • História syndrómu nepokojných nôh
  • Epidemiológia syndrómu nepokojných
  • Etiopatogenéza
  • Genetika
  • Klinický obraz
  • Diagnostika
  • Terapia
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 SYNDRÓM NEPOKOJNÝCH NÔH 23.3.2018 35.18 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
0.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.