Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Úvod do Pediatrie

Úvod do Pediatrie

Skripta pre nelekárske smery.
Celý ľudský život možno rozdeliť v zásade na tri obdobia: obdobie rastu a vývoja - detstvo a adolescencia, t.j. obdobie vzostupu, obdobie dospelosti, t.j. obdobie stability a obdobie starnutia, t.j. obdobie zostupu.
Náplňou pediatrie je starostlivosť o človeka v prvom období, v období rozvoja. Obdobie detstva je veľmi dynamické a medzi deťmi rozličného veku sú podstatne väčšie rozdiely ako medzi dospelými rôzneho veku. Je preto užitočné rozdeliť detský vek na určité obdobia charakterizované spoločnými znakmi.  • Obdobia detského veku
  • Telesný rast a vývoj
  • Psychomotorický vývin dieťaťa
  • Novorodenecké obdobie
  • Výživa
  • Očkovanie
  • Skríningové vyšetrenia
  • Puberta
  • Emocionalita hospitalizovaného dieťaťa

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Úvod do Pediatrie - Skripta pre nelekárske smery Stiahnuť - Úvod do Pediatrie - Skripta pre nelekárske smeryOtvoriť v novom okne - Úvod do Pediatrie - Skripta pre nelekárske smery 22.3.2018 2.85 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: Dieťa, výživa, vývoj

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Ľudmila Košťálová, László Kovács a kolektív | pracovisko: Detská klinika LF UK a DFNsP | publikované: 22.3.2018 | posledné úpravy: 22.3.2018
citácia: Košťálová Ľudmila, László Kovács a kolektív: Úvod do Pediatrie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 22.3.2018, posledná aktualizácia 22.3.2018 [cit. 2019-12-10] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=313>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme