Schizofrénia

Schizofrénia – koncepty, symptómy, diagnostické kritériá.

Predkladaný učebný text je určený študentom lekárskej fakulty ako doplnenie a nadstavba nad problematikou schizofrénie, ktorá je opísaná vo Všeobecnej psychiatrii (Kolibáš et al., 2011) a Špeciálnej psychiatrii (Novotný et al., 2013). Môže slúžiť aj študentom či záujemcom z iných odborov a tiež lekárom v špecializačnej príprave.

Uvedená je problematika rôznych koncepcií schizofrénie tak ako sa vyvíjali historicky, ale hlavne v období 20. storočia. Uvádzame diagnostické kritériá pre schizofréniu klasifikácie podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10) i novo vydanej klasifikácie Americkej psychiatrickej asociácie Diagnostický a štatistický manuál – piate vydanie (DSM 5). Súčasťou publikácie je preklad škál pre hodnotenie pozitívnych a negatívnych symptómov pri schizofrénii, ktoré sú veľmi hodnotným zdrojom poznatkov o symptomatológii schizofrénie.

Problematika etiológie a patofyziológie je spomenutá len okrajovo vo vzťahu ku konceptom ochorenia a symptómom.

Do textu sú začlenené obrázky, pričom odkaz obrázok s číslovaním je použitý len vtedy, keď sa naň v texte priamo odvolávame a nemá len ilustračnú funkciu. Skratka TP znamená textové pole, v textových poliach sú zhrnuté niektoré základné informácie v zhustenej podobe.

Schizofrénia patrí medzi najzávažnejšie psychické poruchy. Je to porucha psychotická (TP1) a podľa klasickej etiologickej klasifikácie psychických porúch ju zaraďuje medzi poruchy endogénne (TP2).

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Schizofrénia 27.2.2018 1.13 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.