Infekčné komplikácie onkologických pacientov

Vybrané kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie.

Moderná protinádorová liečba prináša okrem významnej účinnosti aj komplikácie. Infekcie patria medzi najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morbidity a mortality/letality pacientov s nádorovým ochorením. Onkologickí pacienti sú typickou a najpočetnejšou skupinou spomedzi imunokompromitovaných pacientov. Poruchy imunity onkologického pacienta sú zvyčajne komplexné a postihujú bunkovú aj humorálnu zložku. Samotné nádorové ochorenie je faktor znižujúci imunitu jedinca a pridaním ďalších faktorov – najmä protinádorovej liečby – sa ešte výrazne prehlbuje. Následok je predvídateľný, takíto pacienti sú vnímavejší na vznik infekcií než bežná populácia a zároveň vystavení riziku komplikovaného priebehu infekcie ako aj smrti.

Na poli prevencie a liečby infekčných komplikácií onkologických pacientov došlo v posledných rokoch k výrazným úspechom, ktoré viedli k postupnému znižovaniu incidencie niektorých infekcií, k lepšej a rýchlejšej diagnostike, k objaveniu a aplikácii nových liekov a stratégií liečby, čo nakoniec viedlo k zníženiu mortality na infekcie v tejto vulnerabilnej populácii pacientov.

V práci sa opisuje vývoj a súčasný stav poznatkov v oblasti infekcií onkologických pacientov v našich podmienkach. Text je určený študentom lekárskych fakúlt ako aj pre postgraduálne štúdium lekárov stretávajúcich sa s populáciou onkologických pacientov.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Infekčné komplikácie onkologických pacientov 27.2.2018 1.39 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.