Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Infekčné komplikácie onkologických pacientov

Infekčné komplikácie onkologických pacientov

Vybrané kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie.

Moderná protinádorová liečba prináša okrem významnej účinnosti aj komplikácie. Infekcie patria medzi najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morbidity a mortality/letality pacientov s nádorovým ochorením. Onkologickí pacienti sú typickou a najpočetnejšou skupinou spomedzi imunokompromitovaných pacientov. Poruchy imunity onkologického pacienta sú zvyčajne komplexné a postihujú bunkovú aj humorálnu zložku. Samotné nádorové ochorenie je faktor znižujúci imunitu jedinca a pridaním ďalších faktorov – najmä protinádorovej liečby – sa ešte výrazne prehlbuje. Následok je predvídateľný, takíto pacienti sú vnímavejší na vznik infekcií než bežná populácia a zároveň vystavení riziku komplikovaného priebehu infekcie ako aj smrti.


Na poli prevencie a liečby infekčných komplikácií onkologických pacientov došlo v posledných rokoch k výrazným úspechom, ktoré viedli k postupnému znižovaniu incidencie niektorých infekcií, k lepšej a rýchlejšej diagnostike, k objaveniu a aplikácii nových liekov a stratégií liečby, čo nakoniec viedlo k zníženiu mortality na infekcie v tejto vulnerabilnej populácii pacientov.

V práci sa opisuje vývoj a súčasný stav poznatkov v oblasti infekcií onkologických pacientov v našich podmienkach. Text je určený študentom lekárskych fakúlt ako aj pre postgraduálne štúdium lekárov stretávajúcich sa s populáciou onkologických pacientov.

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Infekčné komplikácie onkologických pacientov Stiahnuť - Infekčné komplikácie onkologických pacientovOtvoriť v novom okne - Infekčné komplikácie onkologických pacientov 27.2.2018 1.39 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: Febrilná neutropénia, Invazívne mykotické infekcie

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Ľuboš Drgoňa | pracovisko: Klinika onkohematológie | publikované: 27.2.2018 | posledné úpravy: 27.2.2018
citácia: Drgoňa Ľuboš: Infekčné komplikácie onkologických pacientov. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 27.2.2018, posledná aktualizácia 27.2.2018 [cit. 2019-11-22] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=308>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme