Zdravotný profil Slovenska 2017

Zdravotný stav obyvateľov Slovenska sa od roku 2000 zlepšil, stále však zaostáva za priemerom EÚ. Obyvatelia Slovenska žijú dlhšie, pretrvávajú však rozdiely v strednej dĺžke života podľa pohlavia a sociálno-ekonomických skupín. V slovenskom systéme zdravotnej starostlivosti sa starostlivosť poskytuje všetkým obyvateľom, aj keď prístup k nej je v niektorých regiónoch obmedzenejší a kvalita a efektívnosť sa môžu v mnohých oblastiach zlepšovať.

Obsah

 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
 2. ZDRAVIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
 3. RIZIKOVÉ FAKTORY
 4. SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
 5. VÝKONNOSŤ SYSTÉMU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
  • Efektívnosť
  • Dostupnosť
  • Odolnosť
 6. HLAVNÉ ZISTENIA

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zdravotný profil Slovenska 2017 20.12.2017 2.14 MB ktokoľvek