Dni lekárskej biofyziky

Predkladáme Vám Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie XXXIX. Dní lekárskej biofyziky, ktoré sa konali pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., v dňoch 30. 5. – 1. 6. 2016 v Piešťanoch.                                              

Organizátorom tejto medzinárodnej konferencie bol už po šiestykrát v histórii Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorý bol pri zrode tejto tradície. Prvá konferencia Dni lekárskej biofyziky sa konala pod jeho taktovkou v roku 1978 v Modre-Harmónii pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry lekárskej fyziky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Každoročné Dni lekárskej biofyziky ponúkajú počas vedeckého programu príležitosť nadviazať nové, resp. obnoviť osobné pracovné kontakty pracovníkov ústavov lekárskej biofyziky a informatiky českých a slovenských lekárskych fakúlt v pedagogickej i vedeckej oblasti, ako aj neformálne kontakty účastníkov v rámci spoločenského programu, ktorý je už neodmysliteľnou súčasťou týchto stretnutí.

Pozvanie organizátorov v tomto roku prijalo 91 účastníkov, ktorí vystúpili so 69 príspevkami (32 prednášok a 37 posterov), z ktorých bolo 21 súťažných príspevkov interných doktorandov.

Konferencia sa uskutočnila v hoteli Signál situovanom priamo pri jazere Sĺňava v známom kúpeľnom meste Piešťany. Táto lokalita bola pre účastníkov atraktívna vzhľadom k príjemnému prostrediu a pestrej palete možností využitia voľného času.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zborník Abstraktov XXXIX. DLB 2.5.2017 2.5 MB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 XXXIX. DLB 2016 4.5.2017 ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.