Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
Prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
otomasar(at)voila.fr
LFUK
Bratislava

Urgentná medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.


Učebnica je už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za viac ako 5 rokov fungovania Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof a povinného predmetu urgentná medicína a medicína katastrof, sa ukázalo, na čo je potrebné sa vo výuke zamerať. Z týchto dôvodov sme rozšírili kapitolu o infarkte myokardu, doplnili sme kapitolu s psychiatrickou, pediatrickou, ale i právnou problematikou. Pochopiteľne, nechceme suplovať základné informácie z iných medicínskych odborov, uvádzame len základné informácie o ktorých si myslíme, že sú potrebné pre náš odbor.

Učebný text je vydávaný v elektronickej forme hlavne preto, aby bol okamžite každému záujemcovi dostupný, ale i preto, že odbor urgentná medicína sa tak rýchlo vyvíja. Je potrebné zabezpečiť, aby sa informácie dostávali študentom aktuálne, bez prieťahov, čo je technicky u tlačených materiálov zložité.

Obsah

 1. Charakteristika odboru urgentná medicína a jej postavenie v európe
 2. Základná a rozšírená neodkladná resuscitácia
 3. Kontrola masívneho krvácania
 4. Najdôležitejšie životohrozujúce stavy
 5. Šok
 6. Dýchavica a dychová nedostatočnosť
 7. Manažment infarktu myokardu v prednemocničnej etape
 8. Závažné arytmie v prednemocničnej starostlivosti
 9. Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce komplikácie
 10. Anafylaxia
 11. Akútne intoxikácie
 12. Základy lekárskej prvej pomoci u detí
 13. Liečba bolesti v prednemocničnej etape
 14. Akútne stavy v psychiatrii
 15. Náhle príhody brušné
 16. Úrazy
 17. Právne minimum
Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Urgentná medicína pre medikov Stiahnuť - Urgentná medicína pre medikovOtvoriť v novom okne - Urgentná medicína pre medikov 28.4.2017 3.29 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: Urgentná medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

prof. MUDr. Oto Masár, PhD.
Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK a UN MB, LF UK v Bratislave
e-mail: oto.masar(at)centrum.sk

Recenzenti

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
Anatomický ústav, LF UK v Bratislave
telefón: 421259357390
e-mail: eliska.kubikova(at)centrum.sk

prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie VŠZaSP sv. Alžbety a OÚSA, VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
telefón: 421232249111
e-mail: miron.sramka(at)centrum.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | pracovisko: Klinika Urgentnej medicíny a medicíny katastrof | publikované: 28.4.2017 | posledné úpravy: 5.5.2017
citácia: Masár Oto, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová: Urgentná medicína pre medikov. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 28.4.2017, posledná aktualizácia 5.5.2017 [cit. 2020-01-25] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=296>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme