Schválené Edičnou komisiou LFUK

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
Prof. MUDr. Oto Masár
otomasar(at)voila.fr
LFUK
Bratislava

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

Učebnica je už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za viac ako 5 rokov fungovania Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof a povinného predmetu urgentná medicína a medicína katastrof, sa ukázalo, na čo je potrebné sa vo výuke zamerať. Z týchto dôvodov sme rozšírili kapitolu o infarkte myokardu, doplnili sme kapitolu s psychiatrickou, pediatrickou, ale i právnou problematikou. Pochopiteľne, nechceme suplovať základné informácie z iných medicínskych odborov, uvádzame len základné informácie o ktorých si myslíme, že sú potrebné pre náš odbor.

Učebný text je vydávaný v elektronickej forme hlavne preto, aby bol okamžite každému záujemcovi dostupný, ale i preto, že odbor urgentná medicína sa tak rýchlo vyvíja. Je potrebné zabezpečiť, aby sa informácie dostávali študentom aktuálne, bez prieťahov, čo je technicky u tlačených materiálov zložité.

Obsah

 1. Charakteristika odboru urgentná medicína a jej postavenie v európe
 2. Základná a rozšírená neodkladná resuscitácia
 3. Kontrola masívneho krvácania
 4. Najdôležitejšie životohrozujúce stavy
 5. Šok
 6. Dýchavica a dychová nedostatočnosť
 7. Manažment infarktu myokardu v prednemocničnej etape
 8. Závažné arytmie v prednemocničnej starostlivosti
 9. Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce komplikácie
 10. Anafylaxia
 11. Akútne intoxikácie
 12. Základy lekárskej prvej pomoci u detí
 13. Liečba bolesti v prednemocničnej etape
 14. Akútne stavy v psychiatrii
 15. Náhle príhody brušné
 16. Úrazy
 17. Právne minimum
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Urgentná medicína pre medikov 28.4.2017 3.29 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Súvisiace články: