Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Prvá pomoc pre medikov

Prvá pomoc pre medikov

Medzinárodný výbor pre resuscitáciu ILCOR (International Liason Commitee on Resuscitation) združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association, European Resuscitation Council, ale i ázijské, austrálske spoločnosti), reviduje v pravidelných päťročných intervaloch doporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu na základe nových poznatkov z resuscitačnej medicíny.


Guidelines sú publikované v súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch a mali by poskytnúť komplexný návod nielen pre každodennú klinickú prax, ale aj ako návod na vykonávanie základnej neodkladnej resuscitácie určený širokej verejnosti, keďže úvodná laická prvá pomoc spravidla rozhoduje o klinickom výsledku.

Medzinárodná konferencia ILCOR sa konala vo februári 2010 za účasti 320 pozvaných odborníkov z 31 krajín. Pri prípravách nových odporúčaní bolo posúdené množstvo prehľadových článkov, aby predložené zmeny boli podložené najvyššou silou dôkazov.

Dňa 18. októbra 2010 zverejnila Európska rada pre resuscitáciu (ERC) online svoje nové odporúčania pre neodkladnú resuscitáciu 2010. Originálna verzia je prístupná na internete.

Odporúčania ILCOR, resp. ERC sa už zďaleka netýkajú iba samostatnej kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR), ale všetkých akútnych stavov, ktoré bez včasnej intervencie môžu spôsobiť zástavu obehu. Prevencia vzniku zástavy obehu pri výskytu včasných varovných príznakov (EWS, early warning signs) je pre pacienta prognosticky zásadná a poskytuje mu mnohonásobne vyššiu nádej na úplné uzdravenie. Dôraz kladený na prevenciu preto zaujíma v Guidelines prioritné miesto.

Neoddeliteľnú súčasť materiálu tvoria i etické aspekty spojené s ukončovaním alebo nezahajovaním neperspektívnej starostlivosti a zásady správnej výučby KPR.

Publikované odporúčania ale nedefinujú jediný dogmatický spôsob poskytovania starostlivosti, ktorý nesmie byť v klinickej praxi porušený, tvoria však významný podklad pre naše rozhodovania. Guidelines reprezentujú široko akceptovaný konsenzus medzinárodnej skupiny odborníkov ako vykonávať KPR efektívne, a zároveň bezpečne. Ich hlavným cieľom je snaha optimálne ovplyvniť kvalitné prežitie chorých s náhlou zástavou obehu.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Prvá pomoc pre medikov Stiahnuť - Prvá pomoc pre medikovOtvoriť v novom okne - Prvá pomoc pre medikov 28.4.2017 2.06 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: Prvá pomoc, KPCR, Resuscitácia

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Hana Belejová, Andrea Hudáčková, Dušan Sysel Jozef Štorek | pracovisko: Klinika Urgentnej medicíny a medicíny katastrof | publikované: 28.4.2017 | posledné úpravy: 28.4.2017
citácia: Masár Oto, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Hana Belejová, Andrea Hudáčková, Dušan Sysel Jozef Štorek: Prvá pomoc pre medikov. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 28.4.2017, posledná aktualizácia 28.4.2017 [cit. 2020-01-25] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=295>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme