Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
Prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
otomasar(at)voila.fr
LFUK
Bratislava

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.


Obsah

  1. Z histórie
  2. Súčasný stav
  3. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti
  4. Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti
  5. Možnost liečby bolesti
  6. Farmakológia a rozdelenie opioidov

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Manažment bolesti v urgentnej medicíne Stiahnuť - Manažment bolesti v urgentnej medicíneOtvoriť v novom okne - Manažment bolesti v urgentnej medicíne 28.4.2017 1.07 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: Bolesť, Vyšetrenie pacienta

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

prof. MUDr. Oto Masár, PhD.
Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK a UN MB, LF UK v Bratislave
e-mail: oto.masar(at)centrum.sk

Recenzenti

MUDr. Dušan Broďáni, PhD.
Anesteziologická ambulancia, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
telefón: +421 041 5110 454
e-mail: dusan.brodani(at)centrum.sk

doc. MUDr. Jan Jan Pokorný, DrSc.
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Praha
telefón: +420 224 359 934
e-mail: jan.pokorny(at)centrum.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | pracovisko: Klinika Urgentnej medicíny a medicíny katastrof | publikované: 28.4.2017 | posledné úpravy: 9.5.2017
citácia: Masár Oto, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová: Manažment bolesti v urgentnej medicíne. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 28.4.2017, posledná aktualizácia 9.5.2017 [cit. 2020-01-25] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=294>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme