Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
Prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
otomasar(at)voila.fr
LFUK
Bratislava

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov

Všeobecný lekár sediaci v ambulancii v rôznych kútoch Zemegule (tí odvážni dokonca i na Slovensku) je práve tým, ktorý má odlíšiť, kto je slávik a kto je vrabec. Jeho diagnostické možnosti sú často začne obmedzené, nie každý má za sebou komplement nemocnice, laboratórií, špecialistov. Je to len on, kto rozhodne o liečbe alebo o odoslaní pacienta ku konziliárovi. Musí znášať častú nedôveru pacientov, ktorí „masírovaní“ masmédiami a často i kolegami sa k nemu stavajú ako ku dispečerovi, ktoré ho povinnosťou je im dať do ruky výmenný lístok a nič sa nepýtať. Všeobecní lekári nie sú ako celebrity na prvých stránkach bulvárov, neotvárajú plesy sezóny.


Ale je to práve všeobecný lekár, v rukách ktorého sú pomyselné kľúče – nie síce od kráľovstva – ale od kvality života pacienta. Len on vie, v akých podmienkach jeho pacient žije, aká je jeho rodina, či je ochotná a schopná sa o neho postarať v chorobe, kto mu pôjde vyzdvihnúť lieky, kto mu podá čaj...

Pochopiteľne, stáva sa hlavným manažérom medicínskej starostlivosti. Pacienti majú často ordinované od jednotlivých špecialistov terapie, kombinácia ktorých nie je vždy ideálna. Túto skúsenosť môžem potvrdiť z rokov strávených na záchrankách - obyčajne to boli pacienti, ktorí sa nezdôverili svojmu praktikovi s liečbou od špecialistov...

Bez všeobecných lekárov zdravotníctvo ako systém skolabuje, a ak budú bez kompetencií a vážnosti, tak zdravotníctvo bude nielen nákladné a neefektívne, ale podstatne sa zníži kvalita života pacientov. Ak stratia všeobecní lekári svoju autonómiu, stratí hlavne pacient – lebo stratí manažéra svojej lekárskej starostlivosti a spoločnosť ho nahradí manažmentom poisťovní. Ciele týchto dvoch systémov sú diametrálne odlišné.

Zavedenie výučby Všeobecného lekárstva ako povinne voliteľného predmetu je priekopníckym činom vedenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výučba je realizovaná na Klinike urgentnej a všeobecnej medicíny (pôvodne urgentnej medicíny a medicíny katastrof). Túto výučbu okrem prednostu kliniky zabezpečujú, ale i riadia, ľudia z praxe, autori tejto publikácie, ktorí učia bez nároku na mzdu. Predložená publikácia je lastovičkou v položení základov výučby v budúcnosti povinného predmetu Všeobecné lekárstvo.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre svoje poslanie všeobecného lekára v prvom kontakte, môže byť táto skupina nadšencov ako maják v rozbúrenom mori komerčného slovenského zdravotníctva.

 

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Kompendiem všeobecného praktického lekára Stiahnuť - Kompendiem všeobecného praktického lekáraOtvoriť v novom okne - Kompendiem všeobecného praktického lekára 28.4.2017 11.03 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: Koncepcia zdravotnej starostlivosti, prevencia, komunikácia

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

prof. MUDr. Oto Masár, PhD.
Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK a UN MB, LF UK v Bratislave
e-mail: oto.masar(at)centrum.sk

Recenzenti

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, SZU
telefón: +421 2 59370 450
e-mail: jaroslav.kresanek(at)centrum.sk

prof. MUDr. Ján Murín, PhD.
I. interná klinika LFUK a UNB, LFUK Bratislava
telefón: +421257290249
e-mail: jan.murin(at)centrum.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

autor: Oto Masár, Jana Bendová, Dana Buzgová, Romana Compagnon, Katarína Fedorová, Darina Kováčová, Peter Lipták, Michaela Macháčová, Soňa Ostrovská, Adriana Šimková, Vanda Valkučáková, Iveta Vaverková | pracovisko: Klinika Urgentnej medicíny a medicíny katastrof | publikované: 28.4.2017 | posledné úpravy: 9.5.2017
citácia: Masár Oto, Jana Bendová, Dana Buzgová, Romana Compagnon, Katarína Fedorová, Darina Kováčová, Peter Lipták, Michaela Macháčová, Soňa Ostrovská, Adriana Šimková, Vanda Valkučáková, Iveta Vaverková: Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 28.4.2017, posledná aktualizácia 9.5.2017 [cit. 2020-01-25] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=292>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme