Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami

Diagnostikovať hematoonkologické ochorenie v rannom štádiu často nie je jednoduché. Kým pri niektorých symptómoch nám varovné svetlá zasvietia hneď, mnohé iné sú pomerne neurčité a ľahko zameniteľné s inými ochoreniami. Preto je veľmi dôležité, aby sme boli informovaní o všetkých varovných príznakoch hematologických malignít a vedeli rozpoznať, kedy je potrebné pacienta odoslať k hematológovi.

Publikácia Sprievodca všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami veľmi zrozumiteľne a prakticky informuje o symptómoch, diagnostike, liečbe a prognóze najčastejšie sa vyskytujúcich hematologických malignít. Skutočne tak sprevádza praktického lekára niekedy neprehľadným svetom týchto ochorení.

Hematologické malignity sú nádorové ochorenia krvi a krvotvorných orgánov. Medzi hematologické malignity patria leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný myelóm, polycytémia vera, esenciálna trombocytémia a myelofibróza. Spravidla vznikajú v dôsledku poruchy zárodočnej krvotvornej bunky, z ktorej sa následne vyvinie populácia nádorových buniek.

Etiológia
Presné príčiny ich vzniku vo väčšine prípadov nepoznáme, za rizikové faktory sú považované expozícia určitým typom chemikálií (napr. benzén), vírusové infekcie, RTG žiarenie, genetická predispozícia a niektoré iné ochorenia, napr. primárne imunodeficiencie a Downov syndróm.
 

Epidemiológia
V Slovenskej republike žiaľ nedisponujeme úplne spoľahlivými a presnými údajmi o výskyte hematologických malignít v populácii. Ak však vychádzame z európskych zdrojov, hematologické malignity sú štvrtým najčastejším onkologickým ochorením u mužov aj žien. Najčastejšie sa vyskytujúcim hematoonkologickým ochorením sú Non-Hodgkinove lymfómy.

Klinický obraz
Diagnostikovať hematoonkologické ochorenie v rannom štádiu často nie je jednoduché. Kým pri niektorých symptómoch nám onkologické ochorenie napadne hneď, mnohé iné sú pomerne neurčité.

Varovnými príznakmi hematoonkologických ochorení sú najmä:

 • únava a vyčerpanie,
 • nadmerné potenie (nočné potenie, horúčka),
 • bolesť kostí a kĺbov, bolesť chrbta,
 • bolesť uzlín po požití alkoholu,
 • modriny a krvácanie,
 • časté infekcie,
 • neočakávaný úbytok hmotnosti,
 • podráždená pokožka, svrbenie, pruritus,
 • pocit plnosti na ľavej hornej strane brušnej dutiny (splenomegália),
 • zväčšené lymfatické uzliny (lymfadenopatia),
 • dýchavičnosť,
 • ťažkosti pri močení.

Príznaky sa môžu objaviť jednotlivo, viaceré naraz, v hocijakom poradí.


 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Sprievodca všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami 28.4.2017 1.17 MB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Hematologický Pacient 28.4.2017 ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Predmety/kurzy