Lipidy

Prednáška z lipidov je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Študent sa oboznámi s jednoduchými aj zložitými lipidmi, ich štruktúrou a základnými biologickými vlastnosťami v organizme. Poznatky z prednášky študenti využijú najmä pri štúdiu metabolizmu lipidov v kurze Lekárska biochémia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Lipidy 6.5.2009 6.69 MB užívateľ na príslušnej fakulte

Predmety/kurzy