Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk

Začiatkom šesťdesiatych rokov sa vo Veľkej Británii a Japonsku objavili prvé lekárske ultrazvukové prístroje pre dvojrozmerné zobrazenie. Prakticky v rovnakom čase sa začali objavovať ultrazvukové metódy založené na Dopplerovom princípe, ktoré umožňujú zisťovať smer a rýchlosť pohzňybyod štruktúr odrážajúcich ultrazvuk. V poslednej dobe sa ultrazvuková diagnostika využíva stále vo väčšej miere vzhľadom na nízke riziko pre pacienta pri vyšetrení.
Fyzikálne princípy diagnostického ultrazvuku
Ultrazvuk je akustické vlnenie s frekvenčným spektrom mezi 20 kHz a 1 GHz, teda s frekvenciou nad hranicou počutia. K lekárskemu využitiu je vhodné frekvenčné pásmo 2 až 30 MHz. Vysielanie ultrazvukového signálu z diagnostickej sondy do tela pacienta má za následok šířenie pozdĺžnej tlakovej vlny. Častice hmotného prostredia kmitujú okolo svojej rovnovážnej polohy, čím dochádza k prenosu energie. Pri každej interakcii vlny s tkanivom jednotlivých orgánov je časť signálu pohltená v tkanive, časť rozptýlená a časť odrazená. Takto zoslabený signál možno po výstupe z tela pacienta merať a získať tak celkovú informáciu o akustických vlastnostiach vyšetrovaného tkaniva.
K prenosu kmitavého pohybu z jednej častice na druhú je potrebný určitý čas, ktorý je charakteristický pre každé prostredie. Pri prechode vlnenie prostredím sa jeho intenzita znižuje a dochádza k útlmu, pričom sa uplatňuje mechanizmus absorpcie a rozptylu. Absorbcia znamená zníženie intenzity premenou akustickej energie na teplo. Rozptyl je zníženie intenzity vĺn odrazom, ohybom a lomom vlnenia na negomogenitách prostredia.
Rýchlosť šírenia (fázová rýchlosť) vyjadruje čas potrebný k prenosu kmitavého pohybu z jednej častice na druhú a je charakteristická pre každé prostredie. Rýchlosť šírenia ultrazvuku v jednotlivých štruktúrach oka je rozlična, napríklad:
- voda – 1480 m/s
- komorová voda – 1532 m/s
- sklovec – 1532 m/s
- mäkké tkanivá – 1550 m/s
- rohovka – 1620 m/s
- šošovka – 1641 m/s
- kosť – 3500 m/s
V rámci oftalmológie sa používajú sondy priame, prispôsobené pre kontaktné alebo imeryné spôsoby vyšetrenia najčastejšie s frekvenciou ultrazvuku od 8 do 12 MHz. Pre zobrazenie v A mode sa používajú nefokusované sondy o priemere 5mm. Priemer fokusovanej sondy pre B zobrazenie býva 10 mm. V bežnej klinickej praxi sa najčastejšie využíva A a B mod (A, B scan) zobrazenia.
 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
docx Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk Stiahnuť - Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvukOtvoriť v novom okne - Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk 16.12.2015 22.88 KB ktokoľvek
pptx Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk Stiahnuť - Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvukOtvoriť v novom okne - Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk 16.12.2015 113.95 KB ktokoľvek
jpg Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk Stiahnuť - Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvukOtvoriť v novom okne - Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk 16.12.2015 224.87 KB ktokoľvek
jpg Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk Stiahnuť - Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvukOtvoriť v novom okne - Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk 16.12.2015 93.6 KB ktokoľvek
 

Predmety/kurzy

Kľúčové slová: ultrazvuk, ultrazvuk


autor: Alena Furdová, Paulína Justusová | publikované: 16.12.2015 | posledné úpravy: 16.12.2015
citácia: Furdová Alena, Paulína Justusová: Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 16.12.2015, posledná aktualizácia 16.12.2015 [cit. 2019-11-22] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=273>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme