Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

Výskum optimálneho záznamu, spracovania, analýzy a vyhodnocovania priestorových informácií o aktivite rúk operatérov počas operácií.

1. Klasifikácia operatérov do zručnostných tried na základe pokročilej analýzy záznamov aktivít rúk operatérov pri endoskopických a laparoskopických operáciách.

2. Zabezpečenie technickej infraštruktúry nevyhnutnej pre potreby výskumu.


Aktivity

Hlavné aktivity:

aktivita 1.1. Modernizácia technickej infraštruktúry

aktivita 2.1. Vývoj aplikácie umožňujúcej vyhodnocovanie trajektórií pohybov rúk z hľadiska optimálnosti pohybov.

Podporné aktivity:

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

  

Riešiteľský kolektív

Peter Labaš, prof. MUDr. CSc.

Marek Čambal, MUDr. PhD.

Ľudovít Lukáč, doc. MUDr. PhD.

Richard Reis, MUDr. PhD.

Boris Hrbatý, MUDr. PhD.

Ivan Satko, MUDr.

Alexander Škoda, MUDr.

  

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
flv Laparoskopia-projekt-High-quality Prehrať - Laparoskopia-projekt-High-qualityPrehrať v novom okne - Laparoskopia-projekt-High-quality 22.4.2015 142.41 MB ktokoľvek
flv Laparoskopia-projekt-Low-quality Prehrať - Laparoskopia-projekt-Low-qualityPrehrať v novom okne - Laparoskopia-projekt-Low-quality 23.4.2015 88.67 MB ktokoľvek
flv Operácia_1-High-quality Prehrať - Operácia_1-High-qualityPrehrať v novom okne - Operácia_1-High-quality 18.6.2015 86.64 MB ktokoľvek
flv Operácia_1-Low-quality Prehrať - Operácia_1-Low-qualityPrehrať v novom okne - Operácia_1-Low-quality 18.6.2015 53.73 MB ktokoľvek
flv Operácia_2-High-quality Prehrať - Operácia_2-High-qualityPrehrať v novom okne - Operácia_2-High-quality 18.6.2015 56.08 MB ktokoľvek
flv Operácia_2-Low-quality Prehrať - Operácia_2-Low-qualityPrehrať v novom okne - Operácia_2-Low-quality 18.6.2015 34.79 MB ktokoľvek
flv Laparoskopický_trenažér-High-quality Prehrať - Laparoskopický_trenažér-High-qualityPrehrať v novom okne - Laparoskopický_trenažér-High-quality 18.6.2015 60.19 MB ktokoľvek
flv Laparoskopický_trenažér-Low-quality Prehrať - Laparoskopický_trenažér-Low-qualityPrehrať v novom okne - Laparoskopický_trenažér-Low-quality 18.6.2015 37.32 MB ktokoľvek
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií Prejsť - Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operáciíOtvoriť v novom okne - Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií 22.4.2015 ktokoľvek

Kľúčové slová: Laparoskopia, endoskopia, trajektória pohybov rúk


autor: Peter Labaš, Marek Čambal, Ľudovít Lukáč, Richard Reis, Boris Hrbatý, Ivan Satko, Alexander Škoda | pracovisko: I. Chirurgická klinika | publikované: 22.4.2015 | posledné úpravy: 18.6.2015
citácia: Labaš Peter, Marek Čambal, Ľudovít Lukáč, Richard Reis, Boris Hrbatý, Ivan Satko, Alexander Škoda: Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 22.4.2015, posledná aktualizácia 18.6.2015 [cit. 2019-11-22] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=263>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme