Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

Výskum optimálneho záznamu, spracovania, analýzy a vyhodnocovania priestorových informácií o aktivite rúk operatérov počas operácií.

1. Klasifikácia operatérov do zručnostných tried na základe pokročilej analýzy záznamov aktivít rúk operatérov pri endoskopických a laparoskopických operáciách.

2. Zabezpečenie technickej infraštruktúry nevyhnutnej pre potreby výskumu.

Aktivity

Hlavné aktivity:

aktivita 1.1. Modernizácia technickej infraštruktúry

aktivita 2.1. Vývoj aplikácie umožňujúcej vyhodnocovanie trajektórií pohybov rúk z hľadiska optimálnosti pohybov.

Podporné aktivity:

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

  

Riešiteľský kolektív

Peter Labaš, prof. MUDr. CSc.

Marek Čambal, MUDr. PhD.

Ľudovít Lukáč, doc. MUDr. PhD.

Richard Reis, MUDr. PhD.

Boris Hrbatý, MUDr. PhD.

Ivan Satko, MUDr.

Alexander Škoda, MUDr.

  

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Laparoskopia-projekt-High-quality 22.4.2015 142.41 MB ktokoľvek
 Laparoskopia-projekt-Low-quality 23.4.2015 88.67 MB ktokoľvek
 Operácia_1-High-quality 18.6.2015 86.64 MB ktokoľvek
 Operácia_1-Low-quality 18.6.2015 53.73 MB ktokoľvek
 Operácia_2-High-quality 18.6.2015 56.08 MB ktokoľvek
 Operácia_2-Low-quality 18.6.2015 34.79 MB ktokoľvek
 Laparoskopický_trenažér-High-quality 18.6.2015 60.19 MB ktokoľvek
 Laparoskopický_trenažér-Low-quality 18.6.2015 37.32 MB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií 22.4.2015 ktokoľvek