Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE - MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

Uvedená publikácia predstavuje prvé podrobné učebné texty zamerané na využitie MRI vyšetrenia v detskej kardiológii. Obrázky uvedené v učebných textoch sú použité z materiálov IZD Trnava, Rádiologickej kliniky LF SZU, z archívu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s., a Kliniky detskej kardiológie LFUK. Predkladané učebné texty predstavujú súhrn najnovších poznatkov o teoretických princípoch a praktickom využití MR v detskej kardiológii. Táto publikácia je určená najmä pre lekárov zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, rádiológia, ale užitočné informácie v nej nájdu aj pediatri, či študenti lekárskych fakúlt bližšie sa zaujímajúci o uvedenú problematiku.

 


Stručný obsah

 • Kardio-MRI – úvod
 • Morfologické zobrazovanie
 • Hodnotenie globálnej systolickej funkcie komôr pomocou volumetrie
 • Hodnotenie regionálnych funkčných abnormalít komôr
 • Hodnotenie kvality tkaniva myokardu a jeho viabilty
 • Hodnotenie prietokov
 • Obrazové artefakty z kovových implantátov
 • Bezpečnosť MRI
 • Príprava pacienta pred MRI vyšetrením
 • Sedácia a monitoring pacienta
 • Synchronizácia MRI s pohybmi srdca a dýchaním pacienta
 • Klinické využitie MRI v detskej kardiológii
 • MRI v rámci jednotlivých kardiovaskulárnych patológií
 • Novinky a perspektívy kardio-MRI

 

Predložená práca je vhodná pre lekárov zaradených do špecializačného odboru pediatrická kardiológia, rádiológia a kardiológia dospelých, ale aj pre lekárov v príprave na atestáciu z pediatrie a dorastového lekárstva.
Zároveň odporúčame publikáciu aj pre pregraduálne štúdium ako vysokoškolské učebné texty pre študentov lekárskych fakúlt v príprave na štátne záverečné skúšky.

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf MRI v detskej kardiológii Stiahnuť - MRI v detskej kardiológiiOtvoriť v novom okne - MRI v detskej kardiológii 7.4.2015 15.27 MB ktokoľvek
doc Recenzia - Alexander Jurko Stiahnuť - Recenzia - Alexander JurkoOtvoriť v novom okne - Recenzia - Alexander Jurko 15.4.2015 41 KB ktokoľvek
docx Recenzia - Tatiana Jurgová Stiahnuť - Recenzia - Tatiana JurgováOtvoriť v novom okne - Recenzia - Tatiana Jurgová 15.4.2015 27.84 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: Detská kardiológia, MRI

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Peter Olejník, Zuzana Berecová, Peter Bořuta, Jozef Mašura | pracovisko: Klinika Detskej kardiológie | publikované: 7.4.2015 | posledné úpravy: 15.4.2015
citácia: Olejník Peter, Zuzana Berecová, Peter Bořuta, Jozef Mašura: MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 7.4.2015, posledná aktualizácia 15.4.2015 [cit. 2019-12-10] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=262>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme