MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE - MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

Uvedená publikácia predstavuje prvé podrobné učebné texty zamerané na využitie MRI vyšetrenia v detskej kardiológii. Obrázky uvedené v učebných textoch sú použité z materiálov IZD Trnava, Rádiologickej kliniky LF SZU, z archívu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s., a Kliniky detskej kardiológie LFUK. Predkladané učebné texty predstavujú súhrn najnovších poznatkov o teoretických princípoch a praktickom využití MR v detskej kardiológii. Táto publikácia je určená najmä pre lekárov zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, rádiológia, ale užitočné informácie v nej nájdu aj pediatri, či študenti lekárskych fakúlt bližšie sa zaujímajúci o uvedenú problematiku.

 

Stručný obsah

 • Kardio-MRI – úvod
 • Morfologické zobrazovanie
 • Hodnotenie globálnej systolickej funkcie komôr pomocou volumetrie
 • Hodnotenie regionálnych funkčných abnormalít komôr
 • Hodnotenie kvality tkaniva myokardu a jeho viabilty
 • Hodnotenie prietokov
 • Obrazové artefakty z kovových implantátov
 • Bezpečnosť MRI
 • Príprava pacienta pred MRI vyšetrením
 • Sedácia a monitoring pacienta
 • Synchronizácia MRI s pohybmi srdca a dýchaním pacienta
 • Klinické využitie MRI v detskej kardiológii
 • MRI v rámci jednotlivých kardiovaskulárnych patológií
 • Novinky a perspektívy kardio-MRI

 

Predložená práca je vhodná pre lekárov zaradených do špecializačného odboru pediatrická kardiológia, rádiológia a kardiológia dospelých, ale aj pre lekárov v príprave na atestáciu z pediatrie a dorastového lekárstva.
Zároveň odporúčame publikáciu aj pre pregraduálne štúdium ako vysokoškolské učebné texty pre študentov lekárskych fakúlt v príprave na štátne záverečné skúšky.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 MRI v detskej kardiológii 7.4.2015 15.27 MB ktokoľvek
 Recenzia - Alexander Jurko 15.4.2015 41 KB ktokoľvek
 Recenzia - Tatiana Jurgová 15.4.2015 27.84 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.