Schválené Edičnou komisiou LFUK

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
Prof. MUDr. Ivan Hulín
ivan.hulin(at)fmed.uniba.sk
LFUK
Bratislava

O vedeckom bádaní v medicíne

Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy.


Medicína a vedecké bádanie potrebujú hlboko premýšľajúcich profesionálov. Medicína sa nemôže hrdiť slávnou minulosťou bez toho, aby „nedržala krok“ so špičkovou úrovňou svetovej medicíny. Nemôže existovať bez inkorporácie najnovších poznatkov a bez výsledkov vedeckého bádania, ktoré sa využívajú v medicíne s prirodzene dlhším odstupom. Výsledky vedeckého bádania sú užitočné oveľa skôr, ako sa „premenia na zdokonalenie“. Umožňujú v detailoch chápať poruchy, ale aj opravy pri chorobe v ľudskom organizme.

Všetkým, ktorí sa do knihy začítajú, ale najmä tým, ktorí v nej nájdu potrebné informácie a povznášajúce podnety podľa vlastného záujmu, želáme radosť z každého kroku, ktorý ich posunie vyššie k obdivu nielen zložitosti, ale aj užitočnosti vedy a vedeckého bádania. Principiálnym zmyslom vedeckého bádania nie je produkcia vedeckých publikácií, ale prehĺbenie vedeckého poznania. Vedecké publikácie sú však meradlom aktivity a produktivity, ktoré súperia s vedeckým prínosom obsahu, ktorého meranie je viac taxáciou ako kvantifikáciou.

 

OBSAH

 • Na prahu vedeckého bádaniaHulín I., Ostatníková D.

 • Akcelerovaná súčasnosťHulín I., Ostatníková D.

 • Z minulosti do prítomnostiOstatníková D., Hulín I.

 • Východiská vzdelanostiOstatníková D., Hulín I.

 • Univerzitné vzdelanieOstatníková D., Hulín I.

 • Doktorandské štúdium a titul PhDOstatníková D.

 • Veda, výskum a pozorovanieHulín I.

 • Výber vedeckého problémuHulín I., Ostatníková D.

 • Vedecké bádanie a skúsenosť Hulín I., Ostatníková D.

 • Experiment a experimentátorHulín I., Ostatníková D.

 • Zmysel vedeckého bádaniaHulín I., Ostatníková D.

 • Vedecký problém a jeho riešenieŠtefanovič J.

 • Ciele a spôsoby vedeckého bádaniaLanger P.

 • Od pozorovania k experimentuHájek J.

 • Etika vo vedeckej práciHájek J.

 • Veda, medicína a klinické sledovaniaNiederland R. T.

 • O príprave vedeckého textuHulín I.

 • Písanie vedeckej publikácieLanger P.

 • Vedecká publikáciaHulín I.

 • Abstrakt – prečo a ako ho písaťKouřilová M., Hulín I.

 • Obrazová dokumentáciaHulín I., Surovčiaková R.

 • Bratislavské lekárske listy – históriaBernadičová H., Ostatníková D., Hulín I.

 • Komunikácia s redakciou odborného časopisuBernadičová H.

 • Vedecká spoločnosť zajtrajškaHulín I.

 • Budúcnosť vedyMezencev R.

 • Šťastnú cestu odvážnym a statočným!Hulín I.

 

Kniha je určená hlavne pre diplomantov - študentov od 3. ročníka, ktorí sa pripravujú písať diplomovú prácu.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 O vedeckom bádaní 13.3.2015 1.77 MB ktokoľvek
 Recenzia - Jaroslav Blahoš 18.3.2015 47.34 KB ktokoľvek
 Recenzia - Karol Mičieta 18.3.2015 48.28 KB ktokoľvek
 Recenzia - Ladislav Mirossay 18.3.2015 47.84 KB ktokoľvek
 Recenzia - Jaromír Pastorek 18.3.2015 43.71 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť