Monosacharidy, disacharidy

Prednáška zo sacharidov je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Z jej obsahu sa študent oboznámi so štruktúrou biologicky najdôležitejších monosacharidov, a disacharidov, základnými reakciami prebiehajúcimi v organizme a s ich biologickou funkciou. Poznatky z prednášky študenti využijú najmä pri štúdiu metabolizmu sacharidov v kurze Lekárska biochémia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Monosacharidy, disacharidy 6.5.2009 3.46 MB užívateľ na príslušnej fakulte

Predmety/kurzy