Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

Zrak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o tvare, veľkosti, detailov a pohybu predmetov, ďalej o ich jase, čierno-bielom i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu.

Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014.


Potrebný trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tlak. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, čo umožní jasne a ostro rozlíšiť predmety a určuje kvalitu centrálnej ostrosti zraku (vizus centralis). Zmenou lámavej sily šošovky (prácou akomodačného svalu vo vráskovci) sú obrazy rôzne vzdialených predmetov plynule a automaticky ostro zobrazené na sietnici. Neprimeranosti lámavého systému oka sa pritom prejavia ako jeho chyby (ďaleko-, krátkozrakosť a astigmatizmus). Sietnica sa priebežne prispôsobí aktuálnej intenzite svetla (adaptácia). Pri absorbcii svetelnej energie vo fotoreceptoroch sietnice chemickou reakciou vzniká elektrický potenciál, ktorý je nervovými bunkami sietnice sústredený a cez zrakovú dráhu prenášaný do zrakového centra v záhlavovom laloku kôry mozgu. Tu obraz vnímame, t.j. vidíme.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU Stiahnuť - PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKUOtvoriť v novom okne - PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU 20.5.2014 952.29 KB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre mozgu

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Zoltán Oláh, Alena Furdová, Vladimír Krásnik | pracovisko: Klinika Oftalmológie | publikované: 20.5.2014 | posledné úpravy: 21.5.2014
citácia: Oláh Zoltán, Alena Furdová, Vladimír Krásnik: PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 20.5.2014, posledná aktualizácia 21.5.2014 [cit. 2020-01-25] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=257>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme