Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Konferencia MEFANET 2014

Konferencia MEFANET 2014

8. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov.   
Brno, 26.-27. novembra 2014, Hotel International.
     

                              

 


 

Hlavné témy:

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácia vo výučbe lekárskych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lékárov a zdravotníckych pracovníkov
 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využitím informačných technologií vo výučbe lekárskych odborov:
  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.
 • Metodika pre efektivnu tvorbu elektronických učebných pomôcok
 • Legislatívna problematika, autorské práva

 • Vedľa všeobecných aspektov e-learningu sa bude konferencia zaoberať aj dopadom tohto fenoménu na konkrétny odbor medicíny. Pre ôsmy ročník bola zvolená téma: Elektronická podpora výučby v akutnej medicíne

 


 

Všeobecné informácie: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--vseobecne-informace

Informácie o registrácii účasti a ubytovaní: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--registrace-ucasti-ubytovani

Informácie pre aktívnych účastníkov: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--informace-pro-aktivni-ucastniky

 

Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Konferencia MEFANET 2014 Prejsť - Konferencia MEFANET 2014Otvoriť v novom okne - Konferencia MEFANET 2014 9.4.2014 ktokoľvek

Kľúčové slová: Konferencia, MEFANET

Odbor:

autor: Michal Trnka | publikované: 9.4.2014 | posledné úpravy: 28.10.2019
citácia: Trnka Michal: Konferencia MEFANET 2014. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 9.4.2014, posledná aktualizácia 28.10.2019 [cit. 2020-02-22] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=251>. ISSN 1337-9577.