Mefanet JOURNAL (Mefanet J)

MEFANET Journal (MEFANET J) je určený na prezentáciu v rámci jedného fóra v oblasti zdravotníckej informatiky, lekárskeho vzdelávania, e-learningu. Časopis je prostriedkom pre šírenie informácií v prostredí siete lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenska. Vychádza od roku 2013 ako pokračovanie MEFANET report.

 

Časopis umožňuje zdieľať a šíriť výsledky lekárov a vedcov z praxe v on-line vzdelávaní v medicíne a zdravotníckych vedách so zameraním na:

 • výskum v zdravotníckej informatike
 • aplikácie lekárskej informatiky do vzdelávania
 • dizajn, použitie a výsledky nových e-learningových nástrojov a inovatívne pedagogické metódy v lekárskej výučbe
 • ďalšie interdisciplinárne témy týkajúce sa informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní lekárov

  


Výhody publikovania v Mefanet J:

 

 • Open-access politika prináša väčšie šance na citovanosť publikovaných prác. Niekoľko prác publikovaných v predchádzajúcej voľne dostupnej edícii MEFANET Report bolo citovaných v impaktovaných časopisoch.
 • Neúčtujú sa žiadne poplatky za odoslaný článok.
 • Neúčtujú sa žiadne poplatky za publikovaný, vytlačený článok.
 • Neúčtujú sa žiadne poplatky za farebné obrázky alebo strany presahujúce doporučený limit.
 • Elektronické reprinty (PDF) článkov sú zadarmo.
 • Všetky odoslané rukopisy sú predmetom recenzného konania. Časopis bude čoskoro zaradený do SCUPUSu.
 • Rýchle publikovanie: on-line do 1 týždňa od akceptovania, a tlačenou formou do 4 týždňov od akceptovania rukopisu.
 • Zameranie časopisu umožňuje publikovať a zviditeľniť výsledky pedagogickej praxe alebo nové prístupy a metódy k výučbe lekárskych a zdravotníckych odborov, čo je v podmienkach nášho regiónu prinajmenšom neobvyklé.
 • Interdisciplinarita časopisu môže osloviť autorov i čitateľov z najrôznejších lekárskych, zdravotníckych alebo aj technických odborov.

 


MEFANET Journal, ISSN 1805-9163 (print)
MEFANET Journal, ISSN 1805-9171 (online)
Predtým publikované ako MEFANET Report, ISSN 1804-2961.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Mefanet JOURNAL 9.4.2014 979.14 KB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Mefanet JOURNAL (Mefanet J) 9.4.2014 ktokoľvek