Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA

Lamelárna keratoplastika je typ keratoplastiky, pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu.

V prílohe uvádzame výučbový film, v ktorom je názorne dokumentovaná lamelárna keratoplastika metódou, ktorá sa v minulosti, keď ešte neboli dotupné laserové techniky, používala.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014.

 

Predná lamelárna keratoplastika

ALK (Anterior Lamellar Keratoplasty) je typ keratoplastiky , pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu. Pri ALK sa používa špeciálny trepanačný nástroj s cirkulárnou čepeľou, ktorým sa prereže rohovka do požadovanej hĺbky. Následne je rohovka rozdelená na 2 tenké lamely (lamely tvoria približne 50% hrúbky rohovky). Povrchová, patologicky zmenená, lamela je odstránená a nahradená zdravou lamelou od darcu. Transplantát je prišitý pokračujúcim alebo jednotlivými stehmi. V niektorých prípadoch sa nemusí šiť vôbec. Transplantát je pripravovaný rovnakou technikou ako je odstraňovaná predná lamela u príjemncu.

ALK je v porovnaní s perforačnou keratoplastikou menej invazívna. Hojenie je rýchlejšie a operovaná rohovka je mechanicky odolnejšia. Riziko rejekcie transplantátu a pooperačný astigmatizmus je tiež nižší. Transplantát sa rýchlejšie prejasňuje z dôvodu neporušenej funkcie endotelu.

Variantou ALK je DAKL (Deep Anterior Lamellar Keratoplasty), hlboká predná lamelárna keratoplastika). Využíva sa typicky pri keratokonuse alebo pri stavoch, kde patologický proces zasahuje hlboko do rohovky. Pri DALK tvorí povrchová lamela až 95% hrúbky pôvodnej rohovky. Neporušený ostáva iba endotel s Descemetovou membránou a tenkou vrstvou priľahlej strómy.

Technika preparácie je mierne modifikovaná oproti ALK. Začiatok je rovnaký ako pri ALK. Po odpreparovaní hornej lamely je do zbytku obnaženej strómy vstreknutá bublina vzduchu približne nad Descemetovu membránu (táto technika sa volá „big bubble“). Vzduch odseparuje zbytok strómy od najspodnejších vrstiev a umožní bezpečné dostrihanie týchto zvyškov nožničkami. Transplantát od donora je pripravený prostým strhnutím Descemetovej membrány a našitím k zvyšku rohovky príjemncu.

Najčastejšími pooperačnými komplikáciami sú rejekcia alebo infekcia. Napriek teoretickým výhodám lamelárnych keratoplastík sú často výsledky horšie ako pri použití štepov z celej hrúbky rohovky u perforačných keratoplastík .

V súčasnosti sa už využívajú femtosekundové lasery, ktoré znižujú čas hojenia a vytvárajú presnejšieokraje pre implantát.  Femtolaser vytvára rohovkový terč tak z darcovského tkaniva ako aj z tkaniva príjemcu.
Femtosekundové lasery sa v očnom lekárstve používajú pri operáciách na rohovke a od roku 2011 aj pri operáciách šedého zákalu. Výhoda lasera je v tom, že dokáže rohovku rezať s veľkou presnosťou. Pre rezanie rohovky sa tiež používajú takzvané mikrokeratomy pracujúce na princípe vibrujúcej žiletky.

Rezanie laserom prebieha na princípe fotodisrupcie. Laserový lúč je zaostrený do jedného bodu, kde dôjde ku koncentrácii energie a tkanivo rohovky sa okamžite zmení na plyn (doslova vyparí). Tým vznikajú drobné bublinky, ktoré ďalej pomáhajú v procese oddelenia tkaniva. Najlepšie femtosekundové lasery dnes dokážu vytvoriť bod o priemere len 2 mikrónov.

LASIK - otcom laserovej metódy LASIK (laser in situ Keratomileusis) je prof. Pallikaris z Kréty. Prvý zákrok pomocou laserovej metódy LASIK na ľudskom oku bol vykonaný v roku 1989. Metóda LASIK sa stala dominantnou metódou pre korekciu dioptrických chýb vďaka svojej rýchlosti, stabilite a komfortu pre pacienta. V roku 2000 sa metóda masovo rozšírila. V roku 2005 nahradil mechanický mikrokeratóm („mikronôž“) nový, šetrnejš -í laserový.

LASIK s použitím femtosekundového laseru býva označovaný ako Femto LASIK, NeoLASIK alebo all-laser-LASIK. V súčasnej dobe sa najčastejšie používa 5 typov femtosekundových laserov.


 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA 4.4.2014 53.41 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Predmety/kurzy