Rohovka - 1.časť

Prezentácia - klinický seminár

V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné postupy,  napríklad aj pri refrakčných operáciách.

Steny očnej gule tvoria 3 vrstvy.
 Vonkajšia vrstva (tunica fibrosa bulbi) - vonkajší väzivový obal očnej gule -  tvorí ju očné bielko (skléra) a rohovka, pozostávajúce z tuhého, kolagénového väziva.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014 

Rohovka (cornea) – tvorí 2/6 plochy fibróznej vrstvy očnej gule. Priemer u dospelého človeka je vertikálne približne 11,6 mm, horizontálne približne 10,6 mm, v centre má hrúbku približne 0,6 mm, na periférii 0,8 – 1,0 mm. Má väčší polomer zakrivenia (7 – 8 mm) ako nepriehľadné očné bielko. Avaskulárna rohovka má na okraji silne vaskularizovaný prechodný úsek do očného bielka, pás šírky 1 mm – tzv. limbus. Kolagénové lamely rohovky majú veľmi pravidelnú štruktúru z paralelne usporiadaných rovnobežných väzivových lamiel, medzi ktorými sú ploché väzivové bunky (keratocyty). Je súčasťou lámavého [optického, refrakčného] systému oka (lámavá sila je v primere + 43 D).
Rohovka má päť vrstiev :
1. epithelium anterius - epitel má 5 radov plochých nerohovatejúcich buniek, stále sa doplňujú z radu zárodočných buniek, ktoré ležia na bazálnej membráne;
2. lamina limitans anterior (Bowmanova membrána) – tvoria ju polyedrické bunky s oválnymi jadrami;
3. substancia propria (stróma alebo parenchým) – tvorí 90 % hrúbky rohovky; skladá sa z pravidelne usporiadaných väzivových lamiel s kolagénnymi vláknami v mukoproteínovom obale, takáto štruktúra podmieňuje priehľadnosť rohovky, medzi lamelami sa nachádzajú keratocyty;
4. lamina limitans posterior (Descemetova membrána), má homogénnejšiu štruktúru ako stróma, je odolná, tuhá vrstva a je produktom endoteliálnych buniek rohovky;
5. endothelium posterius – jednovrstvový bunkový plochý epitel, reguluje príjem vody, metabolitov a iónov z komorovej vody.

V súčasnosti sa popisuja aj ďalšia vrstva - zóna (Duas layer).


Rohovka je vyživovaná difúziou z komorového moku a hustou sieťou kapilár z prednej časti skléry; význam má aj kyslík z okolitého vzduchu. Senzitívne nervové zásobenie rohovky je cez nn. ciliares longi (z nazociliárnej vetvy n. trigeminus), ktoré prichádzajú zo skléry a po vniknutí do rohovky strácajú myelínovú pošvu, preto neovplyvnia priehľadnosť rohovky. Pórami v Bowmanovej membráne prenikajú do epitelu a vetvia sa vo všetkých jeho vrstvách a končia v cytoplazme epitelových buniek. Preto je rohovka najcitlivejším orgánom v tele. Trofická inervácia pochádza z vlákien autonómneho NS.
 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Rohovka - 1.časť 31.3.2014 4.54 MB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Predmety/kurzy

Súvisiace články: