Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Prvý deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si zopakujú študenti anatómiu oka a prakticky majú možnosť vykonať pitvu prasacieho oka, ktoré je fixované vo formole.

V priloženom texte uvádzame postup.

Priložené video dokumentuje postup pri pitve oka; na praktických cvičeniach používame na demonštráciu prasacie oči fixované vo formole.

Fotodokumentácia objasňuje štruktúru a charakter šošovky.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014


Pri pitve očnej gule sa najskôr pozoruje celkový tvar, úpony okohybných svalov a výstup zrakového nervu z oka a jeho obaly. Potom sa až odstránia okohybné svaly so zvyškami Tenonskej membrány (treba si všímať si ich úpony do očného bielka, skléry). Ďalej sa oddelí spojovka pokrývajúca prednú plochu očnej gule (obyčajne sa pri enukleácii skráti a čiastočne sa zroluje). Tým sa obnaží povrch skléry ako celok. Palpáciou sa môže posúdiť vnútroočný tlak (očná gula bude hypotonická). Ďalej si treba všimnúť pomer priehľadnej rohovky (tvorí 1/6 fibrózneho obalu) oproti nepriehľadnej sklére (tvoriacej 5/6 fibrózneho obalu očnej gule).
V oblasti skléro-korneálneho spojenia (limbus rohovky) sa urobí skalpelom incízia cez celú jej hrúbku, paralelnú s okrajom rohovky. Cez takto vytvorený štrbinový otvor vyteká komorový mok.
V reze zhotoveným skalpelom sa pokračuje ďalej nožnicami dokola a postupne sa oddelí rohovku od očného bielka v mieste limbu. Sleduje sa zakrivenie rohovky a jej hrúbka. Rohovka je čiastočne skalená preto, že bola fixovaná vo formole.

Ďalej sa pozoruje povrch dúhovky: jej kresba (tvorená trámcami a kryptami, ktoré vznikajú prekrytím ciev mezenchýmom) a farba. Treba si všímať aj zrenicu, jej tvar a farbu. Nakoniec sa študuje vzťah koreňa dúhovky ku sklére v dúhovkovo rohovkovom uhle.
Ďalším rezom dokola sa paralimbálne otvorí očná guľa, kde si treba všímať ciliárne výbežky vráskovca, závesný aparát šošovky a aj šošovku. Bodovým svetelným zdrojom sa môže zistiť sústredenie lúčov svetla šošovkou. Postupne sa uvoľní šošovku zo závesného aparátu a po jej priložení napr. na gázu alebo písaný text sa dá overiť schopnosť šošovky zväčšiť obraz. Po prerezaní šošovky sa pozorujú jej vrstvy, ktoré sa postupne môžu oddeliť ako šupy cibule.
Pozornosť sa potom venuje druhej polovici očnej gule: dutina sklovca je vyplnená krištáľovo čírou polotekutou hmotou – sklovcom. Pri zachytení do pinzety a vybratí z priestoru dutiny sklovca postupne z neho odkvapkáva voda. Pri oddeľovaní menšej časti sklovca od celku je ale nutné použiť nožnice. Po odstránení sklovca ostáva prázdna zadná polovica očnej gule, tvaru paraboly. Jej vnútornú plochu pokrýva vnútorná vrstva obalov oka: sietnica, na jej povrchu je možné vidieť priebeh vetiev a. et v. centralis retinae. Uprostred „paraboly" je mierne vertikálne oválny terč zrakového nervu. Postupne sa oddelí sietnica, pritom si treba všimnúť skutočnosť, že je ku okraju terča zrakového nervu pevne fixovaná. Pod sietnicou je možné vidieť strednú vrstvu obalov oka: silne pigmentovanú cievovku - choroideu. Pri jej separácii od skléry sa objaví riedka vrstva suprachoroidey. Súčasne je možné vidieť prestup ciev do choroidey. Treba si všimnúť rozdiel pri odpreparovaní sietnice, ktorá sa odlupuje veľmi ľahko v porovnaní s odpreparovaním cievovky od skléry.


 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
avi Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť Stiahnuť - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časťOtvoriť v novom okne - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť 24.3.2014 16.08 MB ktokoľvek
jpg Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť Stiahnuť - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časťOtvoriť v novom okne - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť 24.3.2014 1.25 MB ktokoľvek
jpg Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť Stiahnuť - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časťOtvoriť v novom okne - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť 24.3.2014 1.18 MB ktokoľvek
jpg Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť Stiahnuť - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časťOtvoriť v novom okne - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť 24.3.2014 1.35 MB ktokoľvek
jpg Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť Stiahnuť - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časťOtvoriť v novom okne - Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť 24.3.2014 1.42 MB ktokoľvek
 

Predmety/kurzy

Kľúčové slová: očná guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový nerv

4-D hodnotenie:

typ
Skriptá a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Alena Furdová, Adriána Furdová, Xénia Faktorová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová | pracovisko: Klinika Oftalmológie | publikované: 24.3.2014 | posledné úpravy: 31.3.2014
citácia: Furdová Alena, Adriána Furdová, Xénia Faktorová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová: Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 24.3.2014, posledná aktualizácia 31.3.2014 [cit. 2020-01-25] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=245>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme