Konferencia MEFANET 2013

7. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov.               

26.-27. november 2013, Hotel International, Brno           
                                        

 

Témy konferencie MEFANET 2013:

1.  Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:

-  telemedicína,
-  webové obrazové archívy,
-  výučbové portály,
-  multimediálne učebné pomôcky.

2.  Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách.

3.  Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

4.  Skúsenosti pedagógov a študentov s využitím informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:

-  hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
-  podpora výučby zahraničných študentov.

5.  Metodika pre efektívnu tvorbu elektronických učebných pomôcok.

6.  Legislatívna problematika, autorské práva.

7.  Sekcia pozvaných prednášok zahraničných odborníkov.

8.  Popri všeobecných aspektoch e-learningu sa bude konferencia zaoberať aj dopadom tohto fenoménu na konkrétny odbor medicíny. Pre siedmi ročník bola zvolená téma: E-learning v biofyzike a lekárskej informatike.

 

Online registrácia:http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--login

Podrobnejšie informácie:http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference

Podrobný program konferencie:http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--program-konference

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Pozvánka na konferenciu MEFANET 2013 25.11.2013 1.17 MB ktokoľvek