Medicína katastrof pre medikov

Bezpečnosť občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom zdravotníctva prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych udalostí podmienené obsiahlym súborom vedomostí, zručností a schopností zdravotného personálu všetkých úrovní (strategická manažérska – operačná – taktická), kvalitne a efektívne fungujúcou logistickou bázou, bezproblémovou výmenou aktuálnych a potrebných informácií v rámci informačného systému pre krízové riadenie v zdravotníctve a možnosťami bezpečnostného výskumu v oblasti populačných prístupov ku zdraviu za mimoriadnych udalostí.

OBSAH

I. Základné pojmy
II. Základné úlohy medicíny katastrof
III. Príprava štátu a zdravotníctva čeliť mimoriadnym udalostiam a krízovým situáciám
IV. Zásady traumatologického plánovania v zdravotníctve
V. Základné typy činností veliteľa základnej zložky IZS – zdravotnej záchrannej služby
VI Zbrane hromadného ničenia a ich použitie vo vojnových konfliktoch a teroristických útokoch - história
VII. Zbrane hromadného ničenia – charakteristika
VII. a. Biologické zbrane
VII. b. Nukleárne zbrane
VII. c. Chemické zbrane
VIII. Psychologické následky mimoriadnych udalostí a katastrof
IX. Záver
X. Použitá literatúra
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Medicína katastrof pre medikov 6.5.2013 1.19 MB ktokoľvek