Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Medicína katastrof pre medikov

Medicína katastrof pre medikov

Bezpečnosť občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom zdravotníctva prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych udalostí podmienené obsiahlym súborom vedomostí, zručností a schopností zdravotného personálu všetkých úrovní (strategická manažérska – operačná – taktická), kvalitne a efektívne fungujúcou logistickou bázou, bezproblémovou výmenou aktuálnych a potrebných informácií v rámci informačného systému pre krízové riadenie v zdravotníctve a možnosťami bezpečnostného výskumu v oblasti populačných prístupov ku zdraviu za mimoriadnych udalostí.


OBSAH

I. Základné pojmy
II. Základné úlohy medicíny katastrof
III. Príprava štátu a zdravotníctva čeliť mimoriadnym udalostiam a krízovým situáciám
IV. Zásady traumatologického plánovania v zdravotníctve
V. Základné typy činností veliteľa základnej zložky IZS – zdravotnej záchrannej služby
VI Zbrane hromadného ničenia a ich použitie vo vojnových konfliktoch a teroristických útokoch - história
VII. Zbrane hromadného ničenia – charakteristika
VII. a. Biologické zbrane
VII. b. Nukleárne zbrane
VII. c. Chemické zbrane
VIII. Psychologické následky mimoriadnych udalostí a katastrof
IX. Záver
X. Použitá literatúra
Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Medicína katastrof pre medikov Stiahnuť - Medicína katastrof pre medikovOtvoriť v novom okne - Medicína katastrof pre medikov 6.5.2013 1.19 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: Základné úlohy medicíny katastrof, Zbrane hromadného ničenia


autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Ilona Mauritzová, Kristína Žakovičová, Jiří Knor, Jozef Štorek, Dušan Sysel, Hana Belejová, Andrea Hudáčková | pracovisko: Klinika Urgentnej medicíny a medicíny katastrof | publikované: 6.5.2013 | posledné úpravy: 7.5.2013
citácia: Masár Oto, Jan Pokorný, Ilona Mauritzová, Kristína Žakovičová, Jiří Knor, Jozef Štorek, Dušan Sysel, Hana Belejová, Andrea Hudáčková: Medicína katastrof pre medikov. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 6.5.2013, posledná aktualizácia 7.5.2013 [cit. 2020-01-25] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=226>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme