Konferencia MEFANET 2012

Konferencia MEFANET 2012   

6. konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR s medzinárodnou účasťou na tému e-learning a zdravotnická informatika vo výučbe lekárskych odborov
Brno, 27.-28. november 2012, Hotel International            

                                         

Hlavné témy konferencie

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:
  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.

 

 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách
 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov
 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využívaním informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:
  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.

 

 • Metodika pre efektivnu tvorbu elektronických učebných pomôcok
 • Legislativna problematika, autorské práva

 

 • Sekcia pozvaných prednášok zahraničných odborníkov bude orientovaná na problematiku mHealth a mLearning

 

 • Okrem všeobecných aspektov e-learningu se bude konferencia zaoberať aj dopadom tohoto fenoménu na konkrétny odbor medicíny. Pre šiesty ročník bola zvolená téma: Pohybový systém (anatómia, ortopédia, funkčné vyšetrenie, traumatológia, …)
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Konferencia MEFANET 2012 24.7.2012 ktokoľvek