Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Dozimetria

Prednáška „Dozimetria - Meranie ionizujúceho žiarenia“ je zameraná na vysvetenie pojmu dozimetria a základných veličín, ktoré charakterizujú žiarenie z hľadiska jeho biologických účinkov a umožňujú ho merať a kvantifikovať. Ide o pojmy ako dávka, absorbovaná dávka, príkon absorbovanej dávky, integrálna dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, expozičný príkon a s nimi súvisiace vzťahy a fyzikálne jednotky.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Dozimetria Stiahnuť - DozimetriaOtvoriť v novom okne - Dozimetria 19.9.2012 355.02 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: dávka, absorbovaná dávka, príkon absorbovanej dávky, integrálna dávka, dávkový ekvivalent, efektívna dávka, kerma, kermový príkon, expozícia, eExpozičný príkon

Odbor:

autor: Katarína Kozlíková | pracovisko: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny | publikované: 16.4.2012 | posledné úpravy: 19.9.2016
citácia: Kozlíková Katarína: Dozimetria. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 16.4.2012, posledná aktualizácia 19.9.2016 [cit. 2019-10-16] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=200>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme