Ročné počty nových pacientov v Českej republike (1965-2003), Slovenskej republike (1980-2003) a na Sibíri (1955-1994), tu aj s klimatickými teplotami, vykazujú zhodne vzostup,
okrem ochorení na Sibiri štatisticky významný.

S výnimkou teplôt sú prítomné aj cykly typu Haleho (21-ročný), Schwabeho (10.5-ročný),kým periodicita geomagnetickej aktivity (7-ročná) sa našla iba v českých údajoch. Skrížená regresia medzi teplotou a výskytom ochorenia na Sibíri je významne kladná pre oneskorenia ochorenia za teplotou o 0 až 3 roky. Inými slovami,stimulujúci vplyv zvýšených klimatických teplôt na výskyt choroby trvá do troch rokov. Možno očakávať, že tento scénár bude v budoucnu pokračovať aj u nás, pokiaľ sa celý proces primerane neanalyzuje a nevyvodia sa účinné opatrenia na jeho zastavenie.

Str.189-197 in: Akadémia věd Českej republiky a Hvězdárna Úpice.Bulletin Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice 2006. Poster.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 4_Kliešťová encefalitída 15.4.2011 841.5 KB ktokoľvek