HLA kompex a jeho biologický a medicínsky význam

Histokompatibilné molekuly sú geneticky determinované proteíny, ktorá sa nachádzajú v membránach všetkých jadrových buniek. Vytvárajú ucelený systém, ktorý sa označuje ako hlavný histokompatibilný komplex (MHC – Major Histocompatibility Complex). Každý živočíšny druh má svoj MHC; u ľudí sa označuje skratkou HLA. Táto vznikla z prvých písmen označenia “Human leucocyte antigens” pretože prvé jeho molekuly boli objavené na leukocytoch.

 

Genetická oblasť HLA-komplexu sa nachádza na krátkom ramene 6.chromozómu (6p21.3) a zaberá segment o veľkosti 3,600 kb, resp. podľa klasickej genetiky 3.6 cM. Je to oblasť vysoko polymorfných génov, ktorá vytvárajú samostatné jednotky. HLA-gény nachádzajúce sa v telomerickej časti chromozómu vytvárajú prvú triedu a HLA-gény, ktoré sú bližšie v centromére, druhú triedu.

HLA-komplex patrí k jedným z genetických systémov, ktoré sú nevyhnutné pre náš život. HLA-molekuly zabezpečujú našu biologickú jedinečnosť a individualitu, zabezpečujú prezentáciu antigénov T-lymfocytom a kooperáciu medzi bunkami imunitného systému a napokon sú nevyhnutné pre indukciu tolerancie. Poznatky o HLA-komplexe využívame aj v medicíne a to v oblasti transplantácií tkanív a orgánov, pri ich asociáciách s chorobami, najmä autoimunitnými a pri riešení paternitných sporov.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 HLA kompex a jeho biologický a medicínsky význam 16.3.2012 4.97 MB registrovaný užívateľ

Predmety/kurzy