Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Verejnosť vníma imunológiu ako vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá štúdiom obranných mechanizmov proti mikroorganizmom, infekčným chorobám. Dnes však Imunológiu vnímame širšie, ako vednú disciplínu, ktorá študuje bunkové a molekulové procesy, ktoré sa odohrávajú v organizme človeka, či zvierat alebo rastlín po vniknutí akejkoľvek cudzej látky do tela. K rozvoju imunológie prispeli početné významné osobnosti, zmieňme sa len o takých velikánoch ako boli Louis Pasteur, Ilja Mečnikov, Jean Dausset a mnohí, mnohí ďalší; svedčia o tom Nobelove ceny, ktoré sa skoro každé 3 – 4 roky dostanú vedeckí pracovníci na poli imunológie. Táto skutočnosť je odrazom prudkého rozmachu tohto fascinujúceho vedného odboru a jeho veľkému významu pre biológiu a medicínu.

Z morfologického hľadiska je imunitný systém difúzny orgán, skladá sa z viacerých primárnych a sekundárnych lymfoidných orgánov, početných leukocytov, makrofágov, dendritových buniek a pod.; celkovo tvoria približne 1012 buniek. K tomu treba pripočítať nesmierne množstvo (asi 1020) molekúl (protilátky, cytokíny, regulačné, antimikróbne, transportné molekuly a pod.). Imunitný systém poskytuje svojmu nositeľovi sofistikované obranné mechanizmy nešpecifickej (prirodzenej) a špecifickej (adaptívnej) imunity, ktoré navzájom veľmi účinne kooperujú.
Imunitná odpoveď sa aktivuje po prieniku antigénu do organizmu. Antigén možno definovať ako akúkoľvek látku, ktoré indukuje obranné mechanizmy. Medzi najznámejšie antigény patria mikroorganizmy, rôzne chemické látky (proteíny, polysacharidy ...- ), transplantované tkanivá či orgány a pod.; niekedy sa antigénmi stávajú aj naše vlastné bunky či molekuly. Antigény na to, aby vyvolali imunitnú odpoveď musia mať určité fyzikálne a biochemické vlastnosti. Aj naše telo je plné antigénov, z ktorých niektoré sú zaradené do systémov; medzi najznámejšie patria krvné skupiny ABO, Rh a tkanivové antigény HLA.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén 27.2.2012 9.29 MB registrovaný užívateľ

Predmety/kurzy