Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Protilátky. B-lymfocyty

Protilátky. B-lymfocyty

Protilátky sú molekuly glykoproteínovej povahy, ktoré dokážu špecificky viazať antigén či už solubilný alebo ako súčasť membrány bunky. Nachádzajú sa v plazme alebo tesných tekutinách (lymfa, sliny, slzy, ...). Pretože protilátky patria prevažne gama-globulínovej frakcii plazmy, označovali sa pôvodne ako gamaglobulíny; v súčasnosti ich označujeme ako imunoglobulíny (Ig). Poznáme 5 tried imunoglobulínov: IgG, IgM, IgA, IgE, a IgE. Každá z nich má svoju charakteristickú biochemickú štruktúru a biologickú funkciu. Principiálne úloha protilátok je väzba antigénov; okrem toho však majú aj početné iné funkcie, ako je väzba komplementu, prechod placentou, opsonizácia baktérií, väzba na receptory viacerých buniek imunitného systému a pod.


Protilátky produkujú B-lymfocyty, resp. vo veľkom rozsahu plazmatické bunky, ktoré sa z nich diferencujú. B-lymfocyty pochádzajú z kostnej drene a usídľujú sa v sekundárnych lymfoidných orgánoch, v ich folikuloch. V krvbnom obehu im patrí 10 až 15 % zo všetkýzch lymfocytov. B-lymfocyty, ktoré ešte antigény neaktivovali označujeme ako naivné, tie, ktoré už stimulovali ako aktivované. Absolútna väčšina aktivovaných B-lymfocytov sa diferencuje na plazmatické bunky, časť z nich pretrvávajú ako pamäťové B-lymfocyty, ktoré žijú dlho, niektoré až do konca života. B-lymfocyty nie sú jednotnou populáciou, rozlišujeme tri subpopulácie.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
ppt Protilátky. B-lymfocyty Stiahnuť - Protilátky. B-lymfocytyOtvoriť v novom okne - Protilátky. B-lymfocyty 28.2.2012 6.72 MB registrovaný užívateľ
 

Predmety/kurzy

Kľúčové slová: Protilátky, imunoglobulíny, gamaglobulíny, B-lymfocyty, plazmatické bunky


autor: Milan Buc | pracovisko: Imunologický ústav | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012
citácia: Buc Milan: Protilátky. B-lymfocyty. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 27.2.2012, posledná aktualizácia 16.3.2012 [cit. 2019-12-10] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=172>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme