Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Dentoalveolárna chirurgia

Dentoalveolárna chirurgia

Ucelená sada prednášok z predmetu Dentoalveolárna chirurgia. Predmet Dentoalveolárna chirurgia sa vyučuje počas troch semestrov štúdia Zubného lekárstva na LF UK v Bratislave v rámci troch kurzov a je zavŕšený ústnou skúškou v letnom semestri 4. ročníka.


Zverejnený kurz „Dentoalveolárna chirurgia 1“ je ucelená sada 22 prezentácií, ktoré tvoria 12 hodín prednášok v letnom semestri 3. ročníku štúdia.

Obsah tohto kurzu sa člení do troch hlavných okruhov:

-úvodné témy (terminológia, interdisciplinárna spolupráca, história, vyšetrenie pacienta vrátane rtg vyšetrenia, antisepsa a asepsa, vírusové infekcie a orofaciálna oblasť),

-anestézia v orálnej a maxilofaciálnej chirurgii (lokálne anestetiká, lokálna anestézia na sánke, lokálna anestézia na čeľusti, lokálne komplikácie injekčnej anestézie, celkové komplikácie injekčnej anestézie),

-extrakcie zubov a koreňov (nástroje používané pri extrakcii – kliešte, extrakčné páky, indikácie a kontraindikácie extrakcie, súhrn jednoduchej extrakcie, ošetrenie rany a poučenie pacienta po extrakcii, lokálne komplikácie extrakcie vrátane postextrakčného krvácania a alveolitídy, celkové komplikácie extrakcie).

Perspektívne by autori radi v priebehu nasledujúcich akademických rokov postupne zverejnili aj kurzy Dentoalveolárna chirurgia 2 a 3 a náväzne kurzy z maxilofaciálnej chirurgie.
 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-1-01 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-1-01Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-1-01 16.2.2009 254.65 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-1-02 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-1-02Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-1-02 16.2.2009 96.83 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-1-03 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-1-03Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-1-03 16.2.2009 1.22 MB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-1-04 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-1-04Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-1-04 16.2.2009 2.33 MB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-1-05 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-1-05Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-1-05 16.2.2009 11.24 MB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-1-06 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-1-06Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-1-06 16.2.2009 157.31 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-1-07 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-1-07Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-1-07 16.2.2009 402.01 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-2-01 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-2-01Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-2-01 16.2.2009 1.14 MB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-2-02 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-2-02Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-2-02 16.2.2009 616.12 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-2-03 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-2-03Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-2-03 16.2.2009 3.88 MB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-2-04 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-2-04Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-2-04 16.2.2009 2.12 MB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-2-05 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-2-05Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-2-05 16.2.2009 81.83 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-2-06 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-2-06Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-2-06 16.2.2009 1.01 MB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-3-01 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-3-01Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-3-01 16.2.2009 1.07 MB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-3-02 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-3-02Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-3-02 16.2.2009 1.83 MB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-3-03 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-3-03Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-3-03 16.2.2009 103.72 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-3-04 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-3-04Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-3-04 16.2.2009 217.34 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-3-05 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-3-05Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-3-05 16.2.2009 106.11 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-3-06 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-3-06Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-3-06 16.2.2009 362.88 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-3-07 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-3-07Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-3-07 16.2.2009 627.6 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-3-08 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-3-08Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-3-08 16.2.2009 104.3 KB ktokoľvek
pdf Dentoalveolarna-chirurgia-3-09 Stiahnuť - Dentoalveolarna-chirurgia-3-09Otvoriť v novom okne - Dentoalveolarna-chirurgia-3-09 16.2.2009 222.71 KB ktokoľvek
zip Dentoalveolarna_chirurgia-Celok Stiahnuť - Dentoalveolarna_chirurgia-CelokOtvoriť v novom okne - Dentoalveolarna_chirurgia-Celok 5.3.2009 27.44 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: anestézia, extrakcia


autor: Peter Stanko, Dusan Poruban | pracovisko: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie | publikované: 4.3.2009 | posledné úpravy: 21.9.2016
citácia: Stanko Peter, Dusan Poruban: Dentoalveolárna chirurgia. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 4.3.2009, posledná aktualizácia 21.9.2016 [cit. 2020-02-22] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=16>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme