Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Konferencia MEFANET 2011

Konferencia MEFANET 2011

Vzdelávacia sieť českých a slovenských lekárskych fakúlt MEFANET organizuje v poradí už  piaty ročník konferencie - MEFANET 2011. Zameraná je tradične na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií a uskutoční sa v dňoch 24. – 25. 11. 2011 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2011 ponúka priestor na výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem tém akými sú eLearning, telemedicína či moderné informačné a komunikačné technológie, bude tohtoročná konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v študijných programoch s rozšírenou výučbou pediatrie.

Pred niekoľkými dňami bola oficiálne spustená on-line registrácia pre aktívnych aj pasívnych účastníkov a to na internetovej adrese http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference--prihlaseni. Na konferenčnom webe nájdete podrobné informácie o tejto akcii vrátane dôležitých termínov a inštrukcií pre aktívnych účastníkov.


Hlavné témy konferencie MEFANET 2011:

 • Informačné a komunikačné technológie a ich aplikácie vo výučbe lekárskych odborov:

  • telemedicína,
  • webové obrazové archívy,
  • výučbové portály,
  • multimediálne učebné pomôcky.
 • Elektronická podpora výučby v bakalárskych a magisterských študijných programoch na lekárskych fakultách.

 • Informačné a komunikačné technológie v celoživotnom vzdelávaní lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

 • Skúsenosti pedagógov a študentov s využitím informačných technológií vo výučbe lekárskych odborov:

  • hodnotenie kvality obsahu elektronických informačných zdrojov,
  • podpora výučby zahraničných študentov.
 • Metodika pre efektívnu tvorbu elektronických učebných pomôcok.

 • Legislatívna problematika, autorské práva.

 • Sekcia pozvaných prednášok zahraničných odborníkov orientovaná na: Modelovanie a simulácie v preklinických odboroch medicíny.

 • Téma konferencie: Elektronická výučba v študijných programoch s rozšírenou výučbou pediatrie.

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf MEFANET 2011 - Prvé oznámenie Stiahnuť - MEFANET 2011 - Prvé oznámenieOtvoriť v novom okne - MEFANET 2011 - Prvé oznámenie 24.8.2011 701.78 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: Konferencia MEFANET

Odbor:

autor: Michal Trnka | pracovisko: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny | publikované: 24.8.2011 | posledné úpravy: 24.8.2011
citácia: Trnka Michal: Konferencia MEFANET 2011. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online] 24.8.2011, posledná aktualizácia 24.8.2011 [cit. 2019-10-16] Dostupný z WWW: <https://portal.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=153>. ISSN 1337-9577.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme