Organická chémia

Prednáška z organickej chémie je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Jej obsah je úvodom do organickej chémie, v ktorom autorka predstavuje študentom základné organické zlúčeniny, ich štruktúru a vlastnosti. V prednáške sa pojednáva o reakciách, ktoré sa uplatňujú v organizme a majú významný fyziologický alebo patologický význam. Študenti sa s väčšinou z prezentovaných látok a reakcií stretnú pri štúdiu biochémie, pri metabolických premenách látok.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Organická chémia 6.5.2009 2.03 MB užívateľ na príslušnej fakulte

Predmety/kurzy