Vývin centrálnej nervovej sústavy v ontogenéze, migrácia neurónov, tvorba synáps, synaptická plasticita.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Fyziológia CNS 1 10.11.2010 1.63 MB registrovaný užívateľ