Biomikroskopia oka

Krátky film vlastnej výroby zložený zo sekvencií, ktoré ukazujú zobrazenie oka a jeho častí pomocou očného biomikroskopu (tzv. štrbinovej lampy). Sekvencie sú uvádzané krátkym popisom, pre lepšie pochopenie je však potrebný komentár pedagóga.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Biomikroskopia oka 28.2.2009 21.29 MB užívateľ na prislušnej univerzite

Predmety/kurzy