doc. MUDr. Ivan Majer, majer(at)ru.unb.sk

Endoskopické vyšetrovacie techniky v pneumológii

Autor: Ivan Majer

Bronchoskopia je najčastejšou endoskopickou vyšetrovacou technikou v pneumológii. Slúži na vyšetrenie tracheobronchiálneho stromu. Diagnostická bronchoskopia vykonáva diagnostické procedúry za účelom stanovenia diagnózy. Terapeutická (intervenčná) bronchoskopia je vyšetrením, kde vykonávame určité terapeutické postupy v tracheobronchiálnom strome.