MUDr. Helena Novosadová

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Autor: Helena Novosadová

Chronická obštrukčná choroba pľúc je bežným liečiteľným ochorením, ktorému možno predísť. CHOCHP je charakterizovaná perzistujúcimi respiračnými symptómami a limitáciou prietoku vzduchu v dýchacích cestách v dôsledku abnormalít v dýchacích cestách a/alebo v alveolách, ktoré sú zvyčajne zapríčinené signifikantnou expozíciou škodlivým časticiam a plynom.