Prof. RNDr. Ivan Varga, ivan.varga(at)fmed.uniba.sk

Zborníky vedeckých prác

Autor: Ivan Varga, Pavol Janega, Helena Csémyová

anotačný obrázok

Každoročne sa koná konferencia ŠVOČ, spojená s konferenciou PhD študentov. Konferencie majú súťažný charakter. Víťazné práce sú zvyčajne honorované finančnou odmenou. Úspešná prezentácia vedeckej práce na konferencii umožňuje jej autorom prezentáciu práce na ďalších, medzinárodných študentských konferenciách.