Doc. RNDr. Jana Muchová, jana.muchova(at)fmed.uniba.sk

Metódy stanovenia voľných radikálov a antioxidantov

Autor: Jana Muchová, Zdeňka Ďuračková

Klinická biochémia - nové trendy
(Oxidačný stres v patológii niektorých ochorení - ako ho rozpoznať a ako sa proti nemu brániť)

Účasť oxidačného stresu v patológii niektorých ochorení a jeho ovplyvnenie prírodnými polyfenolmi

Autor: Jana Muchová

Klinická biochémia - nové trendy
(Oxidačný stres v patológii niektorých ochorení - ako ho rozpoznať a ako sa proti nemu brániť)