Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD., zdenka.durackova(at)fmed.uniba.sk

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

DNA

DNA

Prednáška z nukleových kyselín je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Na prednáške sa študenti oboznámia so štruktúrou biologicky významných nukleotidov, ich funkciou ako súčasti ko-enzýmov a ako základných stavebných jednotiek nukleových kyselín. Študentom autorka predstavuje geniálnosť štruktúry nukleových kyselín vo vzťahu k ich funkcii a poukazuje tiež na dopad poškodenia štruktúry nukleových kyselín. Poznatky študenti využijú pri štúdiu Lekárskej biochémie, Lekárskej biológie, lekárskej genetiky a ďalších.

 
autor: Zdeňka Ďuračková | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 3068x | publikované: 6.5.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

Proteíny

Proteíny

Prednáška je pokračovaním prednášky o aminokyselinách a je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Študent sa oboznámi s jednoduchými aj zložitými lipidmi, ich štruktúrou a základnými. Študent sa oboznámi so štruktúrou bielkovín a ich mnohostrannou funkciou v organizme. Poznatky z prednášky študenti využijú pri štúdiu lekárskej biochémie, fyziológie, patofyziológie a ďalších.

 
autor: Zdeňka Ďuračková | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 3068x | publikované: 6.5.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

Aminokyseliny a peptidy

Aminokyseliny a peptidy

Prednáška z aminokyselín a peptidov je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Na prednáške sa študenti oboznámia so štruktúrou proteinogénnych aminokyselín a ich biologicky významnými reakciami v organizme. Vlastnosti aminokyselín študenti využijú pri pochopení vlastností bielkovín na prednáške o proteínoch. Študentom autorka predstaví biologicky významné peptidy, ich štruktúru a funkciu v organizme.

 
autor: Zdeňka Ďuračková | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 4193x | publikované: 6.5.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

Steroidy, prostaglandíny

Steroidy, prostaglandíny

Prednáška je pokračovaním prednášky o lipidoch a je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Študenti sa oboznámia s jednoduchými aj zložitými lipidmi, ich štruktúrou a základnými, v ktorej autorka predstavuje študentom ďalšie významné lipofilné látky, ako sú steroidy a eikozánoidy, ich štruktúru a biologickú funkciu.

 
autor: Zdeňka Ďuračková | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 3976x | publikované: 6.5.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

Lipidy

Lipidy

Prednáška z lipidov je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Študent sa oboznámi s jednoduchými aj zložitými lipidmi, ich štruktúrou a základnými biologickými vlastnosťami v organizme. Poznatky z prednášky študenti využijú najmä pri štúdiu metabolizmu lipidov v kurze Lekárska biochémia.

 
autor: Zdeňka Ďuračková | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 3933x | publikované: 6.5.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

Polysacharidy

Polysacharidy

Prednáška z polysacharidov je pokračovaním prednášky o monosacharidoch a disacharidoch a je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Predstavuje študentom homopolysacharidy a heteropolysacharidy, ich štruktúru a biologickú funkciu v organizme.

 
autor: Zdeňka Ďuračková | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 3161x | publikované: 6.5.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

Monosacharidy, disacharidy

Monosacharidy, disacharidy

Prednáška zo sacharidov je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Z jej obsahu sa študent oboznámi so štruktúrou biologicky najdôležitejších monosacharidov, a disacharidov, základnými reakciami prebiehajúcimi v organizme a s ich biologickou funkciou. Poznatky z prednášky študenti využijú najmä pri štúdiu metabolizmu sacharidov v kurze Lekárska biochémia.

 
autor: Zdeňka Ďuračková | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 3245x | publikované: 6.5.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

Organická chémia

Organická chémia

Prednáška z organickej chémie je určená pre študentov medicíny, všeobecného lekárstva. Jej obsah je úvodom do organickej chémie, v ktorom autorka predstavuje študentom základné organické zlúčeniny, ich štruktúru a vlastnosti. V prednáške sa pojednáva o reakciách, ktoré sa uplatňujú v organizme a majú významný fyziologický alebo patologický význam. Študenti sa s väčšinou z prezentovaných látok a reakcií stretnú pri štúdiu biochémie, pri metabolických premenách látok.

 
autor: Zdeňka Ďuračková | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 4258x | publikované: 28.2.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011