Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

Lekárske neurovedy

Autor: Daniela Ostatníková, Ján Bakoš, Karin Gmitterová, David Kachlík, Mária Králová, Boris Mravec, Ján Pečeňák, Peter Valkovič, Ivan Varga

anotačný obrázok

Lekárske neurovedy sú mladou, ale veľmi intenzívne sa rozvíjajúcou interprofesijnou vednou disciplínou, ktorá skúma štruktúry a funkcie ľudského mozgu a nervového systému.

Učebný text bude slúžiť študentom lekárskych neurovied, ktoré LF UK akreditovala ako tretí stupeň vysokoškolského štúdia v nadväznosti na riešenie a výsledky spomínaného interdisciplinárneho projektu.

CNS fyziológia 6

Autor: Daniela Ostatníková

Fyziológia reči a porozumenia hovoreného slova. 

Fyziológia CNS 5

Autor: Daniela Ostatníková

Fyziológia pamäte, učenia sa, inteligencia

Fyziológia CNS 4

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia emócií, pociťovanie emócií, emocionálna inteligencia, strach, agresivita, šťastie.

Fyziológia CNS 3

Autor: Daniela Ostatníková

Fyziológia vyšších nervových funkcií, fyziológia spánku a bdenia, štádia spánku.

Fyziológia CNS 2

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia senzorického systému, vnímanie bolesti, taktilné poznávanie, miechové reflexy. 

Fyziológia CNS 1

Autor: Daniela Ostatníková

Vývin centrálnej nervovej sústavy v ontogenéze, migrácia neurónov, tvorba synáps, synaptická plasticita.

Fyziológia neuromuskulárneho systému

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia kostrového a hladkého svalu, motorická platnička, typy a energetika svalovej práce, únava.

Pokojový a akčný potenciál

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia nervovej bunky, synaptický prenos, neurotransmitery, deskripcia pokojového membránového receptora, vznik akčného potenciálu, chronaxia, reobáza a fyziológia periférneho nervového systému.

Fyziológia zmyslov

Autor: Daniela Ostatníková

 Zmyslová dráha, delenie receptorov, fyziológia videnia, fyziológia počutie, vnímanie bolesti.