PhDr. Michal Trnka, michal.trnka(at)fmed.uniba.sk

MEFANET 2008

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET organizuje konferenciu MEFANET 2008. Druhý ročník konferencie zameranej na rozvoj výučby lekárskych disciplín pomocou moderných informačných technológií sa bude konať v dňoch 20. - 21. 11. 2008 v Brne, Hotel Voroněž I. MEFANET 2008 poskytne priestor pre výmenu skúseností pedagógov a študentov lekárskych a zdravotníckych odborov s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky a elektronickej podpory výučby. Okrem moderných tém ako sú e-learning, telemedicína či moderné informačné technológie, je konferencia zameraná aj veľmi konkrétne na elektronickú podporu výučby v odboroch zubné lekárstvo - stomatológia a maxilofaciálna traumatológia.

MEFANETin 10 - Február 2011

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Jarné číslo občasníku MEFANETin, ktoré nesie označenie konferenčné vydanie.

Zborník prednášok z konferencie MEFANET 2010

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

On-line verzia zborníka prednášok a poohliadnutie sa za konferenciou MEFANET 2009 nájdete na konferenčnom webe: MEFANET 2009, kde okrem iného nájdete galérie fotografií urobených z prvého aj druhého konferenčného dňa, aj zo spoločenského večera.

MEFANETin 9 - August 2010

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Letné číslo občasníku MEFANETin.

MEFANETin - Marec 2010

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Nové, tentoraz jarné číslo občasníku MEFANETin, ktoré nesie označenie postkonferenčné.                                                                                                                                                                                                               

Zborník prednášok z konferencie MEFANET 2009

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

On-line verzia zborníka prednášok a poohliadnutie sa za konferenciou MEFANET 2009 nájdete na konferenčnom webe: MEFANET 2009, kde okrem iného nájdete galérie fotografií urobených z prvého aj druhého konferenčného dňa, aj zo spoločenského večera.

Jesenný MEFANETin 2009

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Jesenné čislo občasníku MEFANETin, ktoreé by sa dalo označiť ako konferenčný špeciál. Nájdete tu podrobný program konferencie vrátane časového plánu jednotlivých blokov a názvov všetkých príspevkov.

MEFANET-report 1

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

MEFANET-report 1 je edukačný zborník z 1. celoštátnej konferencie lekárskych fakúlt ČR na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. MEFANET-report 1 vyšiel ako ohliadnutie sa za úspešnou konferenciou MEFANET 2007, ktorá sa konala v dňoch 20. – 21. 11. 2007 v Brne.

MEFANET-report 2

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Publikácia MEFANET-report 2 s titulom "Information technology and e-learning in medical education" je súborom prác autorov z lekárskych fakúlt v ČR a SR venujúcim sa problematike využívania moderných informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Jedným z cieľov publikácie je aj prezentácia projektu MEFANET a činností autorov a ich kolektívov na medzinárodnej úrovni.

MEFANETin 6

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Nové letné číslo e-bulletinu MEFANETin. V tomto čísle nájdete niekoľko správ týkajúcich sa propagácie MEFANETu a hlavne sumarizačný text zaoberajúci sa problematikou autorských práv v e-learningu.