PhDr. Michal Trnka, michal.trnka(at)fmed.uniba.sk

Ako sa prihlasovať na portál MEFANET - Bratislava

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Návod ako sa prihlasovať na portál LFUK Bratislava
Tento manuál slúži užívateľom ako pomôcka pri prihlasovaní sa na portál LFUK Bratislava.

Prihlasovať sa na portál MEFANET – Bratislava, budete potrebovať:
1. ak budete chcieť vložiť nejaký článok,
2. ak si budete chcieť pozrieť alebo stiahnuť nejaký súbor, ktorý má prístupové práva pre Univerzitu Komenského alebo Lekársku fakultu UK v Bratislave.

Ako posielať príspevok na portál MEFANET - Bratislava

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Tento manuál slúži autorom ako pomôcka pri posielaní článkov na portál LFUK Bratislava.

Autorská zmluva (licencia autorstva)

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Autorská zmluva (licencia autorstva) pre autorov. Každý autor, ktorý chce zverejniť svoje dielo na portáli MEFANET musí podísať licenčnú zmluvu o použití autorského diela medzi ním a Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Zoznam recenzentov za LFUK Bratislava

Autor: Michal Trnka

Zoznam recenzentov za Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Zoznam je doplnený e-mailovými adresami, pracoviskami a telefónnymi číslami pre prípadný kontakt.

Konferencia MEFANET 2021

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že konferencia MEFANET 2021 sa tento rok uskutoční v dňoch 23. - 24. novembra 2021 v Brne. Organizačný výbor konferencie opäť pripravuje program, v rámci ktorého bude napríklad možné navštíviť Simulačné centrum Masarykovej univerzity, zúčastniť sa interaktívnych workshopov, vypočuť si pozvané prednášky, napr. od prof. Tonara na tému "Ten Evidence-Based Recommendations for Academic Educators" a pod.

Konferencia MEFANET 2023

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Tohtoročná konferencia MEFANET 2023 sa tento rok nezvyčajne uskutoční v dňoch 7. – 8. novembra 2023 v Košiciach. Organizačný výbor konferencie opäť pripravuje program, v rámci ktorého bude napríklad možné zúčastniť sa interaktívnych workshopov, vypočuť si pozvané prednášky.                                         

44. Dni lekárskej biofyziky

Autor: Michal Trnka, Eva Kráľová, Martin Kopáni

anotačný obrázok

Predkladáme Vám Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie XLIV. Dní lekárskej biofyziky, ktoré sa konali pod záštitou dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, v dňoch 31. 5. – 2. 6. 2023 v Starej Lesnej.                        

Konferencia MEFANET 2022

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Tohtoročná konferencia MEFANET 2022 sa tento rok nezvyčajne uskutoční v dňoch 2. – 3. novembra 2022 v Brne. Organizačný výbor konferencie opäť pripravuje program, v rámci ktorého bude napríklad možné zúčastniť sa interaktívnych workshopov, vypočuť si pozvané prednášky, napr. od prof. Badimisa na tému "Escape Room Pedagogy & Collaborative Learning" alebo od prof. Štourača tému „ What We Used to Think About Simulation Medicine and What We Know Now” a pod.

Zborníky prednášok z konferencií MEFANET

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

On-line verzie zborníkov prednášok a poohliadnutie sa za konferenciami MEFANET nájdete na konferenčnom webe: MEFANET, kde okrem iného nájdete galérie fotografií, videí z jednotlivých konferenčných dní.                                                                          

EUNI - Elektronické vzdelávanie

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Elektronické vzdelávanie pre lekárov, s budúcou možnosťou získania za absolvované lekcie a testy kredity.                                                                                                                                                            
(Pre Lekársku fakultu v Bratislave momentálne v skúšobnej fáze)